Wat is Building Information Modeling

Home  >>  Building Information Modeling  >>  Wat is Building Information Modeling

Wat is Building Information Modeling

On maart 30, 2018, Posted by , in Building Information Modeling, tags , With No Comments

Met Building Information Modeling (BIM) verandert de manier waarop  infrastructuur wordt ontworpen, gebouwd en beheerd. BIM oplossingen helpen u informatie om te zetten in inzicht, en zakelijke waarde te leveren bij elke stap in het proces.

Faalkosten maken naar schatting circa 20 procent van de totale bouwkosten uit. Een groot gedeelte hiervan zijn structurele (te voorkomen) kosten. Door de onzekere (financiële) tijd wordt de druk op kostenverlaging en procesverbetering steeds groter om onderscheidend te zijn in de markt.  Op uiteenlopende wijze hebben organisaties binnen en buiten de bouw de handen ineengeslagen om ‘samen’ meer waarde te creëren dan ‘alleen’ mogelijk was.

Een BIM kan worden gedefinieerd als een digitaal model van het bouwwerk, waarin alle relevante informatie betreffende zijn functionele en fysieke karakteristieken wordt ontsloten.” Succar (2009) geeft als definitie voor een BIM: “het BIM model beheerst objecten, ongestructureerde data en hun relaties”. In beide definities gaat het om een of meer objecten (bouwwerk of de componenten daarvan) en informatie die daarmee samenhangt.” Door het National Institute of Building Sciences (NIBS) wordt de volgende definitie gehanteerd: “Building Information Modelling (BIM) is een digitale representatie van fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. En op deze wijze dient het als een kennisbron voor informatie over een gebouw, terwijl het een betrouwbare basis is voor de besluitvorming gedurende de levenscyclus, vanaf het eerste initiatief. Een BIM is gebaseerd op open standaarden voor interoperabiliteit.” (NIBS, 2007).

Uit deze definities valt af te leiden, dat een BIM: 

 • Een objectgeoriënteerd, intelligent en parametrisch model is; 
 • Een bron van informatie over een gebouw is voor besluitvorming gedurende alle fasen in de levenscyclus voor verschillende partijen; 
 • De informatie digitaal en grafisch weergeeft; 
 • Gebaseerd is op open industriestandaarden

Wat is BIM

In het BIM wordt de informatie opgeslagen in een database, gekoppeld aan de onderscheiden objecten of ‘dingen’ die in een bouwwerk voorkomen. Het betreft niet alleen geometrische informatie, maar ook informatie over de niet-geometrische kenmerken van de objecten (bijvoorbeeld materiaal, gewicht, capaciteit, prijs, fabricaat enz.). Een 3D model is daardoor veel rijker aan informatie dan alleen de geometrie. Het grafische 3D model is slechts één van de mogelijke representaties van (een selectie van) de informatie uit de onderliggende database. Het 3D model bevat bovendien niet alle informatie die van belang is voor het vastleggen van het project. In ieder project komen documenten voor – specificaties, berekeningen, simulaties, documentatiemateriaal, garanties, schema’s, afbeeldingen, aanvullende 2D tekeningen enz.  – die geen onderdeel zijn van het 3D model, maar die wel op een gestructureerde manier moeten worden opgeslagen en overgedragen.

Voordelen van een BIM 

 • snelheid van werken neemt toe; 
 • er is eenduidigheid van informatie; 
 • het ‘goed geïnformeerd’ kunnen blijven werken aan een bouwwerk gedurende de hele levensduur  integratie van het bouwproces wordt bevorderd; 
 • minder fouten, minder faalkosten, minder vertragingen, ook door ‘clash-detectie’; 
 • meer winst voor de ketenpartners; 
 • transparantie: je weet wat andere partners in het bouwproject doen;
 • opdrachtgever/beheerder gebruikt BIM-gegevens voor beheerfase; 
 • goed voor het imago van het bedrijf dat BIM toepast; 
 •  normalisatie van gegevens en werkprocessen.

Nadelen van een BIM 

 • invoering vergt een forse investering: De investering gaat niet alleen over de aanschaf van softwarepakketten, de IT infrastructuur en hardware, maar ook over training en opleiding van het personeel en aanpassing van de werkwijze en het samenwerken; 
 • samenwerken impliceert transparantie, waarbij een ieders toegevoegde waarde aan het proces inzichtelijk wordt, sommigen ervaren dit als een nadeel; met een BIM worden zaken als meer- en minderwerk transparant en controleerbaar door andere partijen.

voor meer informatie neem contact op met Erik van Eck

Comments are closed.