BIM level 2; Bent u er klaar voor?

BIM Level 2 is nu een vereiste voor alle nieuwe  overheidsprojecten in het Verenigd Koninkrijk De Engelse overheid heeft de UK BIM Taskforce gevraagd om een groeimodel voor BIM te maken, een BIM Maturity model. In de UK is bouwen met BIM namelijk per 1 januari 2016 verplicht gesteld. De Bouw Informatie…

Geïntegreerde contractvormen en BIM

Het bouwproces wordt ingewikkelder doordat steeds meer partijen zich ermee bezig houden. Bouwwerken moeten technisch, functioneel en economisch voldoen aan steeds meer en strengere eisen. De beheersbaarheid van deze complexiteit is noodzaak. Geïntegreerde contractvormen bieden uitkomst. In een innovatief bouwproces worden verschillende activiteiten gecombineerd. Die activiteiten worden in een geïntegreerd…

Coins

COINS structureert en legt informatie vast in een BIM-container-uitwisselformaat en is onderdeel van de Informatieleveringsspecificatie. In industrieën zoals de scheepsbouw, de procesindustrie en de automotive, is de toepassing van 3D objecten in combinatie met Product Data Management ver doorgedrongen. Deze werkwijze heeft geleid tot spectaculaire verbeteringen. Het aantal fouten is…

Handleidingen en tools van RWS

Werken met Bouwwerk Informatie Management (BIM) brengt andere werkwijzen met zich mee. Rijkswaterstaat stelt een aantal handleidingen en tools ter beschikking die de markt nodig heeft om te kunnen BIMmen Publicatieomgeving Objecttypenbibliotheek (OTL): Hier kunt u de OTL bekijken en leren hoe de OTL in elkaar zit Instructie modelleren op…

BIM Volgens Rijkswaterstaat

Bouwwerk Informatie Management Bouwwerk Informatie Management (BIM) is een belangrijk middel om informatie over bouwwerken beter uit te wisselen tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemers. Eenmalig inwinnen van data en meervoudig gebruiken en delen van informatie staat centraal. Aanleg- en onderhoudsprojecten uitbesteed Rijkswaterstaat besteedt aanleg- en onderhoudsprojecten uit aan de markt. We…

Open BIM

On april 8, 2016, Posted by , in open bim, tags , , , , , With No Comments

Naast de term ‘BIM’ is de laatste tijd ook de term ‘open BIM’ steeds vaker te horen. Net als met BIM bedoelen verschillende mensen ook met open BIM verschillende dingen. Open BIM is een universele benadering van ontwerp, realisatie en exploitatie van projecten op basis van open software standaarden en…

Bestandsformaat

On januari 8, 2016, Posted by , in Software, tags , , , , , , With No Comments

Een bestandsformaat, of bestandsindeling, is de manier waarop de informatie in een computerbestand binair gecodeerd is. Het bestandsformaat legt vast met welke syntaxis en semantiek de informatie in een reeks enen en nullen wordt vastgelegd en teruggelezen kan worden. De kennis van het formaat is essentieel voor het interpreteren van…

Uitwisseling van bouwinformatie door IFC-standaard

On juni 8, 2015, Posted by , in open bim, tags , , , , , , With No Comments

BIM is met behulp van een internationale IFC-standaard multifunctioneel inzetbaar. Partijen met verschillende software kunnen hierdoor dezelfde data verwerken. De Industry Foundation Classes is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen van bouwinformatie. Omdat IFC onafhankelijk is, is men niet gebonden aan een of meerdere softwareaanbieders. Met dit bestandsformaat kan…

BIM protocol

Een BIM protocol is een lijst met afspraken waarin bedrijven en organisaties als team, voorafgaand aan het project, helder omschrijven welke gegevens ze van elkaar verwachten in een BIM (Bouw Informatie Model). Elk project is in principe uniek. Het team waarmee wordt gewerkt is in beginsel elke keer anders van…