Risicogestuurd Informatie Management

Gedegen beheer en onderhoud is veilig, risicogestuurd en kosteneffectief. Maar assetmanagers zoeken steeds vaker meer dan instandhoudingsadvies. Ze willen ook dat het onderhoud van hun areaal toekomstbestendig is. Daarin is Tauw gespecialiseerd: aviseren op het snijvlak van assetmanagement en bredere opgaves, zoals klimaatadaptatie en duurzaamheid.

TRIMS (Tauw Risicogestuurd Informatie Management Systeem) is een informatiemanagementsysteem dat beter inzicht geeft in de status, beheer en het geplande onderhoud van assets in uw beheer, of aanwezige asbest in uw vastgoed. Het informatiemanagementsysteem ondersteunt onder andere beheerders bij het opstellen van risicogestuurde beheer- en onderhoudsplannen.