Open BIM

Home  >>  open bim  >>  Open BIM

Open BIM

On april 8, 2016, Posted by , in open bim, tags , , , , , With No Comments

Naast de term ‘BIM’ is de laatste tijd ook de term ‘open BIM’ steeds vaker te horen. Net als met BIM bedoelen verschillende mensen ook met open BIM verschillende dingen. Open BIM is een universele benadering van ontwerp, realisatie en exploitatie van projecten op basis van open software standaarden en workflows.

commnity

Wat is een (open) standaard?
Een standaard is een centrale en formele vastlegging van informatie- en procesafspraken, vastgelegd in een specificatiedocument. Het doel van een standaard is het mogelijk maken van interoperabiliteit: het vermogen van ICTsystemen om data uit te wisselen en informatie (en kennis) te delen. Een open standaard is een standaard met een open standaardisatieproces. Het gaat daarbij om zaken als: laagdrempelige beschikbaarheid van documentatie, geen hindernissen vanwege intellectuele eigendomsrechten, inspraakmogelijkheden en onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatie-organisatie.

Waarom open standaarden?
Het overheidsbeleid is: ‘Open standaarden, tenzij…’, voor een goede, duurzame en kostenefficiënte informatie-uitwisseling. Op deze manier wil de overheid de communicatie en samenwerking tussen verschillende partijen stimuleren, een gezonde concurrentie in de markt (software-onafhankelijkheid) bevorderen en de informatie van nu ook op langere termijn bruikbaar houden. Het open standaarden-beleid sluit het gebruik van gesloten standaarden overigens niet uit.


Omschrijving van de standaarden:

Standaard (Beheerder) Omschrijving Meer informatie
CB-NL (BIR) De CB-NL is een digitale beschrijving van generieke, herbruikbare concepten (typen of soorten), die betrekking hebben op: fysieke gebouwde objecten, de gebruiksruimten en -gebieden, zowel voor B&U, GWW als Ruimtelijke Omgeving, gedurende de hele levenscyclus. Ofwel: CB-NL wordt een woordenboek voor de bouw. (bron: www. cb-nl.nl). Internationaal is de CB-NL in te delen als standaard IFD: International Framework Dictionary. NB. Deze standaard is nog in ontwikkeling. www.cb-nl.nl en www.bouwinformatieraad.nl
COINS (BIR) COINS (Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen) ondersteunt de uitwisseling van Systems Engineeringinformatie en zorgt ervoor dat een objectenboom, GIS, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en objecttype-bibliotheek in samenhang in één database vastgelegd worden. www.coinsweb.nl
 CityGML (OGC/ Geonovum) CityGML is een gegevensmodel voor de weergave van stedelijke objecten in 3D. Het definieert de klassen en relaties voor de meest relevante topografische objecten in steden en regionale modellen met betrekking tot hun geometrische, topologische, semantische en uiterlijk eigenschappen. (mede gebaseerd op bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/ Citygml)  http://www.geonovum.nl/wegwijzer/ standaarden
ETIM (ETIM) Europees Technisch Informatie Model voor technische producten, opgericht vanuit de installatiebranche: systematiek van classificeren voor een logische, eenduidige indeling van producten in verschillende artikelklassen en het vastleggen van de selectieve producteigenschappen in de klasse. (bron www.etim.nl) www.etim.nl
GB-CAS (STABU) Het Geïntegreerd Bouwen CAD-Afsprakenstelsel (GB CAS) is primair bedoeld voor gestructureerd tekenwerk van 2D CAD-tekeningen en informatie-uitwisseling voor de B&U sector. (bron: www.gbcas.nl) www.gbcas.nl
IFC (building SMART) De Industry Foundation Classes (IFC) vormen een open, internationaal gestandaardiseerd datamodel voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie tussen de verschillende software applicaties van partijen in het bouwproces. De standaard is beschikbaar voor de B&U-sector, voor infra is een uitbreiding in ontwikkeling bij buildingSMART. www.buildingsmarttech.org/
IMGeo (Geonovum) IMGeo (InformatieModel Geografie) is geschikt voor uitwisseling van 3D geo-informatie en bevat afspraken over uitwisseling van zogenaamde plus- en beheertopografie. Dit betreft onder andere afspraken voor de wettelijk verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). (mede gebaseerd op bron: www.geonovum.nl) www.geonovum.nl
Nat. BIMProtocol Checklist (BIR) Een nationale BIM protocol-checklist, om te verzekeren dat operationele en juridische afspraken precies en voldoende zijn gemaakt en vastgelegd. NB: Een Nationaal BIM-protocol bestaat nog niet binnen Nederland, in het BIM-programma van de BIR wordt de haalbaarheid hiervan nader onderzocht.  www.bouwinformatieraad.nl
NLCS (BIR/ SBRCURnet) NLCS is de 2D-standaard voor CAD in de Nederlandse GWW-sector. De NLCS bevat afspraken voor het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de tekening en – vooral – de bestandsopbouw van 2D-tekenwerk. (bron: www.ncls-gww.nl) www.nlcs-gww.nl
NL-SfB (BNA/STABU) NL-SfB is een classificatie gebaseerd op functies die onderdelen van gebouwen moeten vervullen, zoals scheidingen op basis van klimaat, lucht- en lichttoetreding. (bron www.stabu.org) www.stabu.org
S@les in de Bouw Onafhankelijke berichtenstandaard (XML-standaard) voor elektronische informatie-uitwisseling tussen partijen actief in de bouw- en installatiesector, met name voor communicatie over inkoop/verkoop transacties. www.salesindebouw.nl
VISI (BIR/CROW) VISI vormt de basis voor communicatie en informatieoverdracht in organisaties en (bouw)projecten en zorgt voor een goede verdeling van de verantwoordelijkheden in een project. Met deze algemeen geaccepteerde en sectorbrede open standaard structureert, bewaakt en bewaart men communicatieafspraken. (bron: www.crow.nl/visi). Internationaal is VISI door ISO overgenomen als part 2 – ‘Interaction Framework’, van de ISO-standaard ‘Building information Models – Information Delivery Manual’. www.visi.nl

Bron: Bouw Informatie Raad , Nationaal BIM  register & BIM Loket

Gerelateerde links:

– De buildingSMART Benelux werkgroep voor meer openBIM
– De VISI werkgroep
– De COINS werkgroep
– De CB-NL werkgroep

Comments are closed.