GIM is de toekomst

Home  >>  Building Information Modeling  >>  GIM is de toekomst

GIM is de toekomst

On oktober 18, 2016, Posted by , in Building Information Modeling, civiel ontwerp, tags , With No Comments

Wat zijn wij als branche met fantastisch mooie, interessante en vooral belangrijke projecten bezig! Dankzij GIM kan ik dit nu ook uitleggen aan mensen zonder technische achtergrond, op een feestje of tijdens een projectvergadering. GIM helpt hierbij door informatie gestructureerd en visueel weer te geven. Zo kan ik iedereen laten zien en uitleggen wat voor gave projecten wij doen!

Door onderzoeksresultaten niet als losse pdf’s en ellenlange rapporten op te leveren maar visueel te maken, zie je de resultaten in relatie tot het project en zijn omgeving. En als je meer achtergrondinformatie over een resultaat wilt hebben, ben je met één klik op de juiste pagina in het rapport. Dat is het mooie van GIM.

GIM begint met het aanbrengen van structuur en het visueel maken van informatie. Dit zorgt ervoor dat betrokkenen vanuit verschillende disciplines, die ermee moeten werken, zich een volledig beeld kunnen vormen.

Geografische focus
GIM heeft net als BIM (Bouwwerk Informatie Model) betrekking op informatiemanagement. Bij GIM ligt de focus op het geografische aspect van een project: wat is de relatie met de omgeving? Bij BIM ligt de focus meer op het project zelf. Voor de geografische focus maken we bij GIM vaak gebruik van GIS, dat staat voor Geografisch Informatie Systeem.
Buiten het verschil in focus hebben BIM en GIM veel overlap, gelukkig maar! Dezelfde informatiebronnen kunnen gekoppeld worden, waardoor vergaarde informatie in een voortraject met GIM ingezet kan worden in de vervolgfase met BIM.

We zetten GIM in voor verschillende doeleinden: het visueel maken van projectvoortgang, onderzoeksresultaten, projectcoördinatie, stakeholdermanagement, omgevingscommunicatie, planning, risicomanagement en als praatplaat voor het projectteam. Maar vooral voor alle raakvlakken hiertussen.
Het doel is om gebiedsinformatie:

  • integraal te koppelen aan relevante projectinformatie
  • vereenvoudigd en overzichtelijk weer te geven
  • te visualiseren waardoor raakvlakken zichtbaar worden
  • laagdrempelig voor de juiste doelgroep beschikbaar te maken

GIM bestaat uit modulaire bouwstenen, waarbij elke bouwsteen uit een slimme koppeling met een informatiebron bestaat. Per project bekijken we welke slimme koppelingen waarde toevoegen aan het project. Dit kan op het gebied van communicatie zijn, maar ook om raakvlakken inzichtelijk te maken.

De relatie tussen GIM en BIM
Vaak wordt mij gevraagd wat nu precies de relatie is tussen GIM en BIM. Zoals ik al eerder heb aangegeven is er heel veel overlap, ze gaan beiden om informatiemanagement: het goed structureren en slim koppelen van informatie, het begrijpelijk maken en goed gebruikmaken van informatie. We moeten deze termen vooral niet in hokjes proberen te proppen, maar toejuichen dat men bezig is met informatiemanagement!

Comments are closed.