Coins

Coins

COINS structureert en legt informatie vast in een BIM-container-uitwisselformaat en is onderdeel van de Informatieleveringsspecificatie.

In industrieën zoals de scheepsbouw, de procesindustrie en de automotive, is de toepassing van 3D objecten in combinatie met Product Data Management ver doorgedrongen. Deze werkwijze heeft geleid tot spectaculaire verbeteringen. Het aantal fouten is gereduceerd, de flexibiliteit is toegenomen en de concurrentiepositie is versterkt. Voor uitwisseling van gegevens tussen de marktpartij en Rijkswaterstaat wordt gebruik gemaakt van COINS. COINS structureert en legt informatie vast in een BIM-container-uitwisselformaat en is onderdeel van de Informatieleveringsspecificatie

Informatieleveringsspecificatie (ILS) in opdrachten van RWS

In de ILS, onderdeel van het contract tussen opdrachtgever en -nemer, is de overdracht van gegevens gespecificeerd. Dit contractdocument waarborgt een uniforme uitwisseling van informatie over bouwwerken tussen Rijkswaterstaat en de aannemer.De ILS bevat afspraken over:

 • het leveringsproces
 • de verantwoordelijkheden van opdrachtnemer en opdrachtgever op het gebied van informatielevering
 • de wijze van overdracht van de informatie
 • de frequentie van de overdracht en
 • de toe te passen (open)standaarden

Projectpartners in de bouw hebben ervaren dat de wijze waarop nu de communicatie en samenwerking is ingericht, een belangrijke oorzaak is van de grote foutgevoeligheid van de informatiestroom. De bouw kan leren van de ervaringen van andere industrieën. In 2003 kwam een aantal vertegenwoordigers uit de Nederlandse bouw met een plan om afspraken te ontwikkelen voor het werken met 3D-objectinformatie. Dit plan vormde het begin van wat nu bekend staat als “COINS”.

COINS is de afkorting van ‘Constructieve Objecten en de INtegratie van processen en Systemen’

Het COINS-programma heeft de volgende doelstellingen:

 • het beschikbaar maken van afspraken over werkmethoden en informatie die nodig zijn om het bouwproces te ondersteunen;
 • het bieden van een gemeenschappelijke basis voor het gebruik van 3D objectinformatie en de integratie van het bouwproces;
 • het mogelijk maken van een beter gebruik van investeringen in informatie- en communicatietechnologie (ICT).

COINS-Container
Het streven is om digitale informatie, gestructureerd volgens de COINS-standaard, op  een uniforme wijze te communiceren tussen de verschillende partners in een bouw- en  beheerproces. Onder digitale informatie wordt in dit verband verstaan:

 • geometrische informatie;
 • niet-geometrische informatie;
 • informatie m.b.t. de relatie tussen geometrische en niet-geometrische informatie

Klik hier voor het originele document

De COINS-standaard wordt beheerd door het BIM-Loket in Delft (www.bimloket.nl). Stuur uw vragen naar de helpdesk: helpdesk@bimloket.nl

Bron: Werkgroep COINS-NLCS

Comments are closed.