Coins 2.0 een open BIM standaard

Home  >>  coins  >>  Coins 2.0 een open BIM standaard

Coins 2.0 een open BIM standaard

On maart 5, 2017, Posted by , in coins, coins 2.0, tags , , , , With No Comments

COINS ondersteunt de uitwisseling van Systems Engineering informatie

COINS is een Open BIM-standaard. Het vormt een aanvulling op standaarden die uitgebracht worden door buildingSMART zoals IFC, IFD Library en IDM. Het zorgt ervoor dat een objectenboom, GIS, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en objecttype-bibliotheek in samenhang in één database vastgelegd en uitgewisseld kunnen worden. De COINS-standaard biedt ook een BIM-container uitwisselformaat.

De standaard is ontwikkeld door de bouwsector voor de bouwsector en is een uitwisselingsmethodiek die het gebruik van de andere standaarden respecteert.

Coins 2.0

Als BIM echt geïntegreerd is in de werkprocessen, kunnen alle voordelen van deze standaard het best worden benut. Het faciliteert bouwinformatiemanagement op het hoogste niveau. De nieuwste versie van is sinds 7 april 2016 beschikbaar. versie 2.0 omvat onder meer ondersteunende open source software in de vorm van een API, en de zogenaamde COINS Navigator.

Versie 1.0 is gepubliceerd in juli 2010 en is beschikbaar op de CoinsWiki: http://www.coinsweb.nl/wiki

Versie 2.0 is een grote revisie. In deze versie is het kernmodel nog kleiner en wordt meer gebruik gemaakt van OWL- functionaliteit.  De lancering van COINS 2.0 vond onder grote belangstelling plaats op 7 april 2016 bij De Bouwcampus in Delft

COINS is een beschrijving van Objecten met onderlinge relaties en kenmerken in de structuur van een Database.

coins

Rijkswaterstaat gaat vanaf het vierde kwartaal 2016 COINS2.0 voorschrijven. ProRail is voornemens om COINS2.0 per 1 januari 2017 mee te nemen in BIM (zij willen het eerst nog beproeven in een laboratoriumomgeving). Per 1 januari 2018 zal COINS2.0 worden voorgeschreven in contracten. Hoe het wordt voorgeschreven en dat het consequent wordt voorgeschreven is een belangrijk onderdeel van het slagen van COINS2.0.

basis van coins

Wat is er aangepast in COINS 2.0?

 • De basis is Simpeler van opzet met een  Kleiner Core model.
 • Het heeft een ‘Object Georienteerde API (Java en Dotnet)
 • Meer gebruik van rdf/owl
 • Betere integratie ObjectTypeBibliotheken
 • Veel meer mogelijkheden voor OTL’s
 • Minder ‘voorschrijvend’ met optionele referentie kaders

Alles afgeleid van Cbim:Concept

 • Hoofdklassen:
 • Functionele en Fysiek/ruimtelijke objecten
 • Eigenschappen en eigenschapswaarden
 • Relaties
 • Document
 • Locatie en geometrie

externe koppelling

IT Architectuur:

 • ZIP bestand
 • Linked data principe in triples (RDF)
 • Semantisch modellering (OWL) adhv ontologie

concepten zip

Bron: Tauw, Coinsweb

voor meer informatie neem contact op met Erik van Eck, Tauw

Comments are closed.