Cloud Computing, wat is dat…?

Home  >>  Building Information Modeling  >>  Cloud Computing, wat is dat…?

Cloud Computing, wat is dat…?

On augustus 24, 2016, Posted by , in Building Information Modeling, tags , , , , With No Comments

Wanneer u de consequenties van het invoeren van cloud computing wilt overzien, moet u scherp krijgen wat cloud computing eigenlijk is. Voor een technische definitie van cloud verwijzen we naar die van het NIST (National Institute for Standards and Technology)

Cloud computing is het via het internet, op aanvraag, beschikbaar stellen van hardware, software en/of data.

De cloud staat voor een netwerk welke, met alle aangesloten computers, een ‘wolk van computers’ vormt. De eindgebruiker is met deze manier van werken geen eigenaar van de gebruikte hard- en software en is dus ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud. De cloud is een techniek waarmee schaalbare online diensten worden aangeboden.

bimwolk

Software as a service (SaaS)

SaaS is de afgelopen jaren mede door de ontwikkeling van Web services en service-oriented architecture steeds populairder geworden. Daarnaast wordt het benaderen van software via een netwerk verbinding steeds gemakkelijker door de aanleg van breedband netwerken. Hierdoor is een SaaS applicatie vanaf vrijwel de gehele wereld bereikbaar.

Bij software as a service (SaaS) biedt de dienstverlener eindapplicaties aan. De dienstverlener heeft de controle over de applicaties, maar de gebruiker kan in veel gevallen de applicatie wel functioneel beheren. Veel SaaS-applicaties werken ook met mobiele apparaten zoals smartphones en tabletcomputers. Ook is er soms een specifiek stuk clientsoftware vereist en/of is de applicatie te gebruiken via een technische interface (API).

Betalen naar gebruik
Als je gebruik maakt van Saas betaal je naar gebruik; je betaalt dus alleen voor wat je ook daadwerkelijk gebruikt. Je betaalt dus niet meer voor complexe functies die je toch nooit gebruikt of voor medewerkers die het programma nooit gebruiken.
Als gebruiker van de software heb je bovendien weinig eigen onderhoud en kennis nodig omdat de software op een externe server staat en de leverancier eigendom van de software blijft. Doordat de software online draait en voortdurend wordt bijgewerkt is de efficiency ook nog eens vele malen hoger.
Samenwerken
Met SaaS heb je op elke locatie toegang tot je bestanden. Dit is ten eerste heel veilig omdat je daardoor nooit bestanden kwijt bent bij een crash of diefstal. Ten tweede kan SaaS erg nuttig zijn om samen te werken met collega’s of andere ondernemers. Je hoeft elkaar niet voortdurend documenten te mailen en er is ook geen gevaar van het werken in oude versies van documenten.

Platform as a service (PaaS)

Een platformomgeving wordt over het netwerk aangeboden, waarop gebruikers eigen applicaties kunnen ontwikkelen en hosten. De zorg voor het beheer en de technische ondersteuning van de hardware en het platform ligt bij de cloud-provider. Voorbeelden van diensten in deze laag zijn toegangsbeheer, identiteitenbeheer, portaalfunctionaliteiten en integratiefaciliteiten.

De klant van PaaS-diensten is een professionele, technische partij die voor het uitoefenen van zijn rol dan ook de nodige vrijheidsgraden moet hebben, binnen vastgelegde grenzen. In dit systeem wordt het framework en de infrastructuur beheerd door de dienstverlener en kan de gebruiker verder instaan voor de applicaties.

Infrastructure as a service (IaaS)

Bedrijven krijgen de beschikking over hardware-diensten, zoals server- en storage-capaciteit, processing-power en infrastructuur. Het technische beheer van de apparatuur is uitbesteed. Het platform en het applicatielandschap dat op de apparatuur draait, valt onder eigen beheer. In deze laag vindt men de servers, netwerken, opslagcapaciteit en andere infrastructuur. Dit laat de gebruiker volledige vrijheid toe over de hardware.

De  Cloud;

  • Afhankelijk van dienstverlener omdat de software op de servers van de dienstverlener staat. In de praktijk kan dit betekenen, dat complexere problemen bij de serviceprovider eerder zijn opgelost dan wanneer de dienst bij de afnemer in een ‘eigen’ datacenter zou draaien. Om de betrouwbaarheid verder te verbeteren kan worden gekozen om de diensten in meerdere datacentra van de dienstverlener te laten draaien of door bijvoorbeeld meerdere dienstverleners in te schakelen. De belangrijkste zwakke schakel die dan nog overblijft is de (internet)verbinding.
  • Men is niet gebonden aan een apparaat of locatie, aangezien de gebruiker vaak enkel een webbrowser en internetverbinding nodig heeft. Als er toch een speciale applicatie nodig is, is deze vaak van klein volume en gratis te downloaden via de dienstverlener.
  • De kostprijs wordt bepaald door het abonnement of de gebruikte diensten. Dit drukt de vaak hoge aankoopkosten voor software en de hardware die de software moet kunnen gebruiken
  • De infrastructuur kan flexibel worden ingezet. Vanwege het verhuurmodel en de grote hoeveelheid aanwezige capaciteit kan de infrastructuur binnen enkele minuten worden ingericht en op uurbasis worden ingezet.
  • De diensten kunnen eenvoudig schaalbaar worden gemaakt, omdat cloudleveranciers over zeer veel capaciteit beschikken in zowel hardware als netwerkverbindingen. Hoe het opschalen precies werkt is afhankelijk van de cloud-leverancier. Soms moet men het opschalen zelf automatiseren, soms is het opschalen in het cloudplatform ingebouwd.
    De beveiliging wordt vaak ook geregeld door de dienstverlener en is vaak even goed of beter dan een privégebruiker zelf kan regelen.
  • Als beveiligingsrisico wordt wel genoemd de afgeleide kwetsbaarheid bij een aanval door derden op het netwerk van de serviceprovider (DDoS-aanval). Hoewel een dergelijke aanval dus niet direct op de afnemer van de dienst is gericht, bestaat er de mogelijkheid dat de afnemer toch door een dergelijke aanval wordt getroffen. Uiteraard is het aan de serviceprovider zich voldoende tegen dergelijke aanvallen te beschermen.
  • De reactiesnelheid van de software is eerder afhankelijk van de internetverbinding dan van de computer van de gebruiker.
  • Juridische aspecten zijn er onder andere op het gebied van het eigendom van de data en applicaties. Veel landen hebben regels met betrekking tot waar data opgeslagen moet worden en hoelang het bewaard moet worden. Dit is nog lastig af te dwingen.

Het Cloudplatform van Autodesk

A360 is een op de cloud gebaseerd platform waarmee u toegang hebt tot een scala aan cloudservices, van basisbewerking tot  rendering.

Bron: Wikipedia, Autodesk

Comments are closed.