Category Archives : Building Information Modeling

Home  >>  Building Information Modeling

BIM Volgens Rijkswaterstaat

Bouwwerk Informatie Management Bouwwerk Informatie Management (BIM) is een belangrijk middel om informatie over bouwwerken beter uit te wisselen tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemers. Eenmalig inwinnen van data en meervoudig gebruiken en delen van informatie staat centraal. Aanleg- en onderhoudsprojecten uitbesteed Rijkswaterstaat besteedt aanleg- en onderhoudsprojecten uit aan de markt. We…

BIM protocol

Een BIM protocol is een lijst met afspraken waarin bedrijven en organisaties als team, voorafgaand aan het project, helder omschrijven welke gegevens ze van elkaar verwachten in een BIM (Bouw Informatie Model). Elk project is in principe uniek. Het team waarmee wordt gewerkt is in beginsel elke keer anders van…