Systems Engineering en BIM vullen elkaar aan

Home  >>  Building Information Modeling  >>  Systems Engineering en BIM vullen elkaar aan

Systems Engineering en BIM vullen elkaar aan

Het belang van SE bij het BIM Ontwerp

BIM en Systems Engineering vullen elkaar aan. SE is een gestructureerde specificatie- en ontwerpmethode. Het  heeft tot doel structuur te geven aan en inzicht te verschaffen in de complexiteit van het te realiseren project.

De basis van Systems Engineering is het systeemdenken. Hierbij wordt een project gezien als een systeem, dat omgeven is door andere, bestaande systemen. Een door Tauw toegepaste techniek om grote hoeveelheden informatie overzichtelijk en toegankelijk te houden is het ordenen in boomstructuren. Het komt erop neer dat het geheel van eisen, activiteiten, functies en objecten wordt ontrafeld en dat de verkregen onderdelen systematisch worden geordend in een structuur van hoofdonderdelen en onderliggende delen.

SE Aanpak

De centraal gestelde klantvraag wordt via Systems Engineering op een gestructureerde manier ‘afgepeld’: van grof naar fijn. Vervolgens wordt dit uitgewerkt tot een breed gedragen, integrale oplossing die aantoonbaar voldoet aan de eisen en wensen van de klant (verificatie en validatie).

Oplossingsruimte

Momenteel ben ik betrokken bij de planstudie  waar we de  opdrachtgever ondersteunen bij de inventarisatie van de klanteneisenspecificatie (KES). Deze vertalen we naar een vraagspecificatie met systeem-, product- en proceseisen . Ook geven we actief feedback over de risico’s en kansen bij het (functioneel) specificeren van de ‘oplossingsruimte’. Dat is de ruimte die een opdrachtnemer binnen de gestelde eisen krijgt om innovatieve ideeën en efficiënte werkwijzen toe te passen.

Met behulp van BIM kunnen oplossingen gevisualiseerd worden. En door de objectenboom  te koppelen kan alle informatie ontsloten worden. De SE eisen kunnen in het BIM model visueel gemaakt en aangetoond worden. Het verificatie en validatietraject wordt hiermee sterk vereenvoudigd, doordat je met behulp van 3D / 4D/ 5D weergaven goed kan controleren of er aan de eisen van de opdrachtgever voldaan wordt.

Het gebruik van SE sluit aan bij het toenemend gebruik van geïntegreerde contractvormen en het functioneel specificeren door opdrachtgevers. Geïntegreerde contracten met functionele specificaties bieden opdrachtnemers de ruimte voor het aandragen en uitvoeren van eigen ideeën. De opdrachtomschrijving moet daarom goed weergeven wat de opdrachtgever  wil en al gemaakte keuzes beschrijven. Voor het beheren van informatie in deze fase kunnen de mogelijkheden die ‘Bouwwerk Informatie Modellen’ bieden mogelijk gebruikt worden.

Rijkswaterstaat besteed haar infrastructurele werken steeds vaker uit op basis van een vraagspecificatie waarin het gewenste systeem functioneel wordt beschreven.

Het gebruik van een ‘Bouwwerk Informatie Model’ (BIM) kan helpen bij het opstellen van de vraagspecificatie.

  • De validatie en verificatie verloopt efficiënter met BIM. De resultaten zijn transparanter voor de Opdrachtgever.
  • Afwegingen verlopen snel door een gekoppeld SE – BIM proces.
  • Het configuratiemanagement verloopt efficiënt met BIM.
  • De raakvlakken zijn vastgelegd en beheerd met BIMr. De raakvlakken zijn vastgelegd in Relatics en gekoppeld aan objecten in het BIM ontwerp (Revit, Civil3D en Navisworks). De traceerbaarheid van informatie is optimaal met BIM. De specificaties zijn onderling gekoppeld en ook aan de objecten in het ontwerp.
Comments are closed.