BIM; Waarom, Hoe & Wat

Home  >>  Building Information Modeling  >>  BIM; Waarom, Hoe & Wat

BIM; Waarom, Hoe & Wat

On maart 4, 2018, Posted by , in Building Information Modeling, tags , , With No Comments

Technologie evolueert steeds sneller. Op alle niveaus van het ontwerp worden we uitgedaagd door steeds meer geavanceerde digitale technologieën, soms geleend uit andere bedrijfstakken. Het ontwerp proces en de enorme hoeveelheid informatie die beschikbaar is om te manipuleren en te verkennen is eindeloos.

Veranderproces

Building information Modeling is een proces.  Sterker nog, momenteel is het voor veel bedrijven een veranderproces. Dat geldt ook voor u, de architect, de Ingenieur, de aannemer en toeleverancier. We hebben er allemaal mee te maken.

Met Building Information Modelling krijgen wij continu te maken met verandering en innovatie. Dit is een gegeven en een natuurlijk proces. De tijd van “houden zoals het is” bestaat niet meer. Het vraagt van het ontwerpbureau een andere kijk op veranderen en creativiteit en durf om buiten de gebaande paden te treden. Op zich hoeft veranderen helemaal niet ingewikkeld te zijn; het is spannend, verrassend en geeft nieuwe energie. Vaak gaat het echter niet helemaal vanzelf en zijn er ook tegenwerkende krachten.

Een praktisch voorbeeld van een veranderd ontwerpproces zijn de kostenramingen:

Bij calculeren en begroten in de GWW kunnen de gegevenskwaliteit en -consistentie het verschil uitmaken tussen budgetverschillen en winst of verlies. Daarom is het belangrijk om het gehele project, inclusief de te gebruiken materialen en uit te voeren werkzaamheden consistent en gedetailleerd mee te nemen.

De bovenstaande tekst betekend nogal niet wat…., allereerst moet men zich realiseren dat;

 1. De modeleur geen kostendeskundige is.
 2. Dat er zaken in een kostenraming meegenomen moeten worden die niet ‘traditioneel’ niet op ‘tekening’ komen te staan.
 3. Dat er in een kostenraming activiteiten staan en dat het model uit objecten bestaat.
 4. Dat de betreffende medewerkers van elkaar moeten leren en ontwikkelen om een veranderd ontwerpproces tot een succes te maken.
 5. Etc,

Ad. 4 is een heel interessante stelling. Laten we hier eens dieper op ingaan.

Ik geloof in de stelling “Veranderen doe je door te doen”  Een nieuwe werkwijze is aan te leren door het gewoon te gaan doen, en onderweg te evalueren en reflecteren. Dit is een effectieve manier om te veranderen. Ook als men duidelijk buiten de comfortzone komt. Het was mooi om te ervaren dat onze kostendeskundige samen met de modelleur, naast elkaar, het project aan het uitwerken waren. In gezamenlijkheid ontwerpen op basis van eigen ‘kennis en kunde’. Maar dat ging echt niet vanzelf.  Waarom is dat zo?

Veranderen is leren

Iedereen leert, en met wat we geleerd hebben, veranderen we. Als een ontwerp niet wordt wat u er van verwacht, dan wordt er onderzocht hoe dit komt (leren). En vervolgens bedenkt u een manier om het anders te doen (gedrag).

Doet u iets voor de eerste keer, dan vraagt u of iemand helpt, en uitlegt hoe het werkt. Als het bevalt, dan doet u het de volgende keer weer zo. En anders, dan heeft u geleerd dat het zo niet werkt.

Meestal krijgt bij een verandertraject de inhoudelijke en procedurele component veel aandacht. Maar het gaat om meer, wil de verandering of innovatie succesvol worden.  Zelf moeten wij ook een drempel over en ook onze medewerkers zullen verschillend op veranderingen reageren. Als wij daar geen of te weinig aandacht aan geven, levert dit vaak lastige situaties op:

 • medewerkers die hun hakken in het zand zetten of afhaken
 • geen draagvlak op de afdeling waardoor er weinig terecht komt van de goedbedoelde plannen
 • een splitsing tussen voor en tegenstanders waardoor er kampen ontstaan
 • toenemend geklaag

Bij onvoldoende aandacht voor deze menselijke aspecten komt er weinig terecht van de beoogde veranderingen of innovaties. Of erger nog: de verandering leidt tot een toename van cynisme onder de medewerkers, een gebrek aan vertrouwen in ‘het management’ of littekens op een afdeling die maar moeizaam te helen zijn en u raakt uw plezier in de verandering kwijt.

‘Waarom’, ‘Hoe’ en ‘Wat’

Op internet staat een filmpje dat al miljoenen keren is bekeken. Het is geen populaire videoclip of sportblooper, maar een video over strategie in bedrijven.  Simon Sinek creëerde een simpel model: De gouden cirkel. Met deze gouden cirkel geeft hij een verklaring voor de “Waarom”. Waarom sommige mensen zo inspireren en waarom sommige bedrijven zo succesvol en invloedrijk zijn. Waarom zij zoveel ambassadeurs, ‘believers’, mond-tot-mond reclame hebben.

Sinek legt uit dat alle bedrijven weten “What they do”. Sommige weten “How they do it”. Slechts enkele personen en bedrijven weten “Why they do what they do“. En bij “Why” bedoelt hij niet de winst qua geld. Dat is een resultaat. Met “Why” bedoelt hij wat is je doel, wat wil je bereiken voor je doelgroep, wat is je overtuiging, waar geloof je in. BIM

De gouden cirkel kent 3 ringen.

 1. de binnenste ring: -Waarom-
 2. een middelste ring: -Hoe-
 3. een buitenste ring: -Wat-
De Gouden Cirkel

De Gouden Cirkel – Simon Sinek

Hoe gaat het vaak? Verplaats uwzelf eens in het ontwerpproces: doorgaans weet u goed welke producten of diensten u levert. Het is u volstrekt duidelijk wat de kwaliteit van deze producten is of zou moeten zijn. U kent ook de toegevoegde waarde van het product. U streeft er naar de beste prijs kwaliteitsverhouding te leveren. Opdrachtgevers vragen om een scherpe prijs en daar werk je hard aan met een gezonde winstmarge.  Om dit te kunnen realiseren gaan we BIMmen……..

Maar om collega’s mee te krijgen gaat het vooral om de ‘Waarom’. Waarom Building information Modeling. Wat is de meerwaarde (en dan niet het commerciële verhaal)

Vind én houd de balans (Hoe) Om uw ‘Waarom’ echt te laten zijn, heeft u balans nodig. Het gaat na het waarom ook over hoe je dat doet. Hoe je je ‘Waarom’ tot leven laat komen én hoe je daarin volhardt. Dat is een kwestie van doen en keuzes maken. Keuzes die eenvoudiger zijn nu u echt weet waarom je iets doet. Dat wil echter niet altijd meer zeggen dat ze altijd makkelijker worden. Als u uw ‘Waarom’ als mens kent, is er geen ontsnappen meer aan. Dit gaat bepalen hoe u  de dingen doet. Dit is u ‘Hoe’ en bepaalt steeds meer uw BIM werkmethodiek.

Sneller en effectiever in je keuzes (Wat) Je volharding leidt tot resultaten en meer effectiviteit. Door je heldere keuzes bepaal je steeds beter en effectiever wat je doet. Je ziet het steeds meer terugkeren in uw BIM ontwerpproces. U krijgt consistentie en herkenbaarheid in je aanbod. U hoort dit ook terug van opdrachtgevers en medewerkers.

Comments are closed.