BIM norm,  Building Information Modeling,  coins 2.0

RWS BIM handleidingen en Tools

Werken met Bouwwerk Informatie Management ( BIM ) brengt andere werkwijzen met zich mee. Rijkswaterstaat stelt een aantal handleidingen en tools ter beschikking die de markt nodig heeft om te kunnen BIMmen.

Handleidingen

Tools

BIM-validatietool

De BIM-validatietool is een hulpmiddel om de kwaliteit van de gegevens, die in een aanlegproject worden uitgewisseld, te verhogen. Met de BIM-validatietool voert u automatisch controles uit op een BIM-container. Let op: het aantal en type controles is niet allesomvattend. Op een later tijdstip kunnen er alsnog tekortkomingen aan het licht komen. Meer informatie vindt u in de disclaimer. De BIM-validatietool is beschikbaar via het webportaal Rijkswaterstaat.

Documenten