BIM is Samenwerken

BIM vereist samenwerken in de hele keten, van ontwerp tot oplevering, en is nadrukkelijk meer dan een 3D tekenprogramma. Om de werkmethodiek en de technologie te kunnen benutten, is het belangrijk dat BIM centraal staat in het ontwerpproces.

Samenwerken tussen organisaties en mensen in organisaties is een middel om een bepaald doel of resultaat te behalen. De gehanteerde definitie van samenwerken zegt iets over de verwachtingen die een organisatie heeft van samenwerken met een andere organisatie. Samenwerken lijkt zo eenvoudig, iedereen kent het woord en kent de mogelijkheden zonder de exacte inhoud te weten. Het valt niet mee om onder woorden te brengen wat samenwerken, is of voor de projectorganisatie doet.

Daarnaast gaat er in de niet verre toekomst veel veranderen in de bouw

  • De gebouwde omgeving wordt steeds complexer. Dit stelt hoge eisen aan de samenwerking, de organisatie van het bouwproces en de beheersing van de informatiestromen.
    BIM kan hier een belangrijke rol bij spelen.
  • Daarnaast maakt BIM ‘projectmanagement’ mogelijk. Informatie van het gebouw wordt centraal opgeslagen en kan gedurende de hele levenscyclus van een gebouw geraadpleegd worden, een uitkomst bij het onderhoud en de renovatie van projecten.
  • Omdat bij BIM ontwerp en management geïntegreerd zijn, zijn in het bijzonder grote veranderingen in de rol van de ontwerper te verwachten.

Indien partijen besluiten om in een project samen te werken op basis van een BIM, dan zullen die partijen een specificatie moeten overeenkomen die de uitgangspunten bevat om de digitale samenwerking te laten slagen. Indien een opdrachtgever met zijn opdrachtnemers in het kader van een project wenst te communiceren op basis van Bouwwerk Informatie Model, dan zal die opdrachtgever naar verwachting een voorschrift opnemen als onderdeel van de overeenkomst. Voor meer informatie neem contact op met Erik van Eck