Samenwerken in het ontwerpproces

Goed samenwerken is de sleutel tot succes, dat weten we allemaal. Maar voordat u verder leest, laat het eerste woord van deze alinea nog eens bewust tot u doordringen. Dat er wordt samengewerkt is evident, maar of dat ook goed en effectief is?

Bim Info Blog

Het BIM Informatie BLOG voor de Infra sector. Hier kunt u vele artikelen vinden over en gerelateerd aan "Building Innovative Management" De connectie tussen ontwerpprocessen en management

Read more

Drie fasen van een succesvolle digitale transformatie

De meeste digitale transformaties ondervinden moeilijkheden. Toch staat digitale transformatie al minstens tien jaar bovenaan de bedrijfsagenda en vertoont geen tekenen van vertraging.

Read more

Waarom is Teamwork essentieel?

In de huidige kenniseconomie hebben de meeste van onze banen te maken met interactie met anderen. Het vermogen om als individu en samen met uw collega’s tegelijkertijd te presteren als een team is de sleutel tot groei en succes.

Read more

Actuele ontwikkelingen

Hoe houdt u alle ontwikkelingen binnen engineering bij? De digitalisering en de koppeling tussen de virtuele wereld en de realiteit wordt steeds belangrijker. Ontwikkelingen als augmented reality, IoT en artificial intelligence veranderen de sector ingrijpend. Lees het in het BIM Info Blog

Digital Twin

Het is de verwachting dat digital twins productieprocessen gaan veranderen en innovatie versnellen.

Inzicht in Innovatie

Als ik de mensen had gevraagd wat ze wilden, dan hadden ze gezegd: "Snellere paarden". Henry Ford

Parametrisch ontwerp,

De 3e Industriële Revolutie?

Technologische trends en ideeën voor de bouwsector in 2023

Technologische ontwikkelingen maken de weg vrij voor digitale transformatie in de bouwsector. Tegenwoordig zijn er talloze voorbeelden van hoe technologie een revolutie teweegbrengt in deze sector. Technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) helpen bouwbedrijven om hun productiviteit te optimaliseren. Het is daarom belangrijk voor bouwbedrijven om op de hoogte te blijven van de nieuwste technologische trends in de bouwsector. In deze blog bekijken we enkele van de meest opwindende trends in bouwtechnologie in 2023. Maar laten we eerst eens kijken naar wat de oorzaak is van de digitalisering in de bouw?

Recente Blog Posts

Lees hier de laatste BIM Artiklelen

Drie fasen van een succesvolle digitale transformatie

De meeste digitale transformaties ondervinden moeilijkheden. Verschillende onderzoeken van academici en analisten geven aan dat het percentage digitale transformaties dat niet aan de oorspronkelijke doelstellingen voldoet varieert van 70% tot 95%. Toch staat digitale transformatie al minstens tien jaar bovenaan de bedrijfsagenda en vertoont geen tekenen van vertraging.

Waarom is de digitale transformatie zo moeizaam
 1. Wanneer bedrijven hun doelstellingen bepalen, heeft men de neiging om te optimistisch te zijn in de verwachtingen van zowel de timing als de reikwijdte van de uitkomst.
 2. Men geeft Prioriteit aan technologie ontwikkeling boven gebruikersacceptatie.
 3. Geen zorgvuldige overgang tussen het oude naar het nieuwe.

Er is een digitale leercurve; Men moet eerst leren lopen voordat er gerent kan worden. Om een digitale transformatie te laten slagen, moet men zich bewust zijn van deze leercurve. Deze leercurve bestaat uit drie fasen.

De drie fasen bieden verschillende mogelijkheden voor organisatorisch leren. De eerste twee fasen, modernisering en bedrijfsbrede transformatie, zijn gericht op het hervormen van het bestaande bedrijf. De laatste fase gaat over het creëren van nieuwe diensten en het blootleggen van nieuwe bronnen van waarde.

Modernisering (stap één) gaat over het vereenvoudigen en digitaliseren van bestaande processen en functies. Voor operations kan het gaan om het verbinden van producten en het digitaal re-engineeren van kernprocessen. Voor employee experience kan het gaan om het automatiseren van HR-processen of het bieden van een selfserviceportal voor medewerkers.

Transformeren deze digitale programma’s de organisatie? Hoogstwaarschijnlijk niet. Deze fase wordt vaak ondergewaardeerd maar is erg belangrijk. Net als de fundering van een huis maakt het de organisatie digitaal sterker en slimmer. Het biedt ook redelijk snel rendement dat kan leiden tot complexere digitale investeringen. En het is een geweldige kans voor de organisatie om haar digitale mogelijkheden te verbeteren.

Bedrijfsbrede transformatie (stap twee) is een complexe veranderingsinspanning tussen waardeketens, Voor operations kan het een internet-of-things-toepassing zijn voor assetmanagement of het automatiseren van engineerings processen. Voor de werknemerservaring kan het gaan om het institutionaliseren van agile werkmethoden of het opzetten van een cultuur van continu leren en bijscholen.

Zijn dit transformationele inspanningen? Absoluut. Traditionele organisatorische silo’s op één lijn brengen, goede bestuursmodellen opzetten, nieuwe talenten toevoegen, etc. zijn essentieel.

Bedrijfsbrede transformaties zijn meestal gericht op het verbeteren van bestaande operaties. Maar als ze succesvol zijn, openen ze vaak nieuwe kansen voor waardecreatie, bijvoorbeeld door nieuwe klanten te bereiken of nieuwe efficiënte manieren te vinden om activiteiten te runnen. Bedrijfsbrede transformaties zijn multifunctioneel en complex, maar zijn verplichte leerfasen op weg naar volwassenheid van digitale transformatie.

Het creëren van nieuwe diensten (stap drie) gaat over het vergroten van de bestaande dienstverlening of het creëren van nieuwe inkomstenlijnen. Bijvoorbeeld het gebruik maken van gegevens en analyses om de operationele prestaties van producten of systemen nauwkeurig te voorspellen.

Dit zijn echte transformaties omdat ze de bestaande processen, structuren en capaciteiten van de organisatie uitdagen. Maar ook nieuwe manieren van werken vereisen. Leiderschap is de sleutel, omdat het gaat om de overgang van het bestaande operatiemodel naar het nieuwe. Vaak vereist deze fase ook het heroverwegen van de grenzen van de organisatie wanneer deze van traditionele lineaire toeleveringsketens naar ecosystemen gaat. Het vereist een hoge mate van volwassenheid op het gebied van digitale transformatie.

digitale transformatie

Door de digitale volwassenheid van uw organisatie te vergroten door middel van de leercurve van de digitale transformatie, vergroot u uw kansen op succes.

Circulair Ontwerp, Hoe je het creatieve proces heroverweegt en je inzet voor duurzaamheid

Circulair ontwerpen gaat hand in hand met de circulaire economie, die zich inzet voor hergebruik van producten en het loslaten van het paradigma van gebruiken en weggooien. Het uiteindelijke doel van circulair ontwerpen is het beschermen van het milieu.

Het concept van de circulaire economie ontstond in de jaren tachtig als tegenhanger van de lineaire economie – dat van het wegwerpparadigma – toen men zich begon te realiseren dat dit systeem van productie en consumptie, gebaseerd op de overexploitatie van eindige natuurlijke hulpbronnen, in toenemende mate onhoudbaar werd voor de planeet. Tegenwoordig is deze vorm van economie in opmars en kan ze een sleutelrol spelen in de strijd tegen klimaatverandering.

De MacArthur Foundation, een van de belangrijkste pleitbezorgers van het circulaire model, omschrijft het als “een alternatief dat probeert te herdefiniëren wat groei is, met voordelen voor de samenleving als geheel en vooral voor het milieu”. Het is gebaseerd op verschillende principes , maar een van hen benadrukt het belang van het verminderen van vervuilingsniveaus en afval door ontwerp. Dit is waar het concept van circulair ontwerp om de hoek komt kijken.

Circulair ontwerpen richt zich op het creëren van producten en diensten voor de circulaire economie, vandaar de zeer nauwe samenhang. De sleutel ligt in het heroverwegen van het proces vanaf het begin, zodat materie, net als biologische processen zelf, een regeneratieve levenscyclus heeft voor de duurzaamheid van de planeet, d.w.z. het wordt herhaaldelijk nuttig door te worden gerepareerd, hergebruikt, gerecycled of getransformeerd.

Principes van Circulair ontwerp

Volgens Tim Brown, uitvoerend directeur van het Amerikaanse ontwerpbureau IDEO en een vooraanstaand voorstander van Design Thinking, houdt circulair ontwerpen in dat producten en hun componenten vanaf het begin worden ontworpen met een circulaire mentaliteit. In het geval van een brug zou het bijvoorbeeld zijn om vanaf het begin na te denken over hoe de prefab liggers te recyclen, zodat ze op verschillende manieren kunnen worden hergebruikt als de levensduur kunstwerk voorbij is.

Volgens The Circular Design Guide, een initiatief van de MacArthur Foundation in samenwerking met IDEO, zijn de principes van circulair ontwerpen:

Begrijpen
Leer meer over verschillende circulaire ontwerpoplossingen en krijg een beter begrip van hoe je van lineair naar circulair denken kunt gaan.

Definiëren
Formuleer een uitdaging, vind kansen voor circulariteit, of je nu een project start of een bestaand project herziet, en stel doelen.

Maken
Gebruikersbehoeften begrijpen, ideeën uitwisselen, concepten ontwikkelen, tastbaar maken door prototypes te bouwen en testen om ervan te leren.

Toepassen
Breng het concept op de markt om feedback te verzamelen waarmee het product of de dienst kan evolueren en de nodige veranderingen kan genereren.

Een inzet voor circulair ontwerpen heeft een aantal voordelen die uiteindelijk een impact hebben op het welzijn van het milieu:

 • Minimaliseert het verbruik van hulpbronnen en de productie van afval. Het is net zo belangrijk om duurzame materialen te kiezen als om het verbruik van energie, water en andere hulpbronnen die tijdens de fabricage en het daaropvolgende gebruik worden gebruikt, evenals de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen.
 • Optimaliseert productie en logistiek. Het idee is om tijdens deze processen de uitstoot van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk te verminderen, bijvoorbeeld door nabijheidscriteria op te nemen in de keuze van leveranciers.
 • Verlengt de gebruiksduur van producten. In tegenstelling tot de cultuur van geprogrammeerde veroudering, die bijzonder schadelijk is voor het milieu, kiest dit type ontwerp voor duurzame en resistente materialen.
 • Het vergroot het bewustzijn van duurzaamheid. Producten die op deze manier zijn ontworpen, worden steeds meer gevraagd door een samenleving die betrokken is bij de bescherming van de biodiversiteit en de strijd tegen de opwarming van de aarde.
Circulair en klimaatneutraal in 2030

Het consortium van Movares, KplusV en Alba Concepts helpt Rijkswaterstaat de komende jaren met heldere, haalbare adviezen en implementatie, zodat we gezamenlijk de schouders zetten onder deze enorme opgave. Zo behalen we de doelstellingen van Rijkswaterstaat om in 2030 circulair te werken en klimaatneutraal te zijn. RWS neemt hiermee de koploperpositie in en is een voorbeeld voor anderen in de transitie naar de circulaire economie.

Bronnen: Movares, Iberdrola

Hoe kan een gevoel van urgentie voor digitale transformatie worden gecreëerd?

In veel gevallen, wanneer een organisatie de technologische vooruitgang van vandaag niet bijhoudt, is de top van die organisatie zich daarvan bewust. Maar toch worden er geen veranderingen doorgevoerd en wordt er geen digitale transformatie in gang gezet. Hoe komt dat? In een aantal gevallen is er geen gevoel van urgentie – geen gevoel dat er niet alleen iets moet gebeuren, maar het moet nu gebeuren. In deze blog geven we u een paar tips om deze urgentie te creëren en de digitale transformatie in gang te zetten.

Wat als u de enige bent die zenuwachtig wordt als de concurrentie nieuwe technologieën in hun organisatie introduceert? Als u de enige lijkt te zijn die last heeft van verouderde bedrijfsprocessen? Of erger nog: iedereen heeft er last van, maar niemand doet er iets aan.

Het kan zijn dat er een gevoel van urgentie in uw organisatie ontbreekt. Iedereen weet dat digitale transformatie moet gebeuren om relevant te blijven, maar het lijkt niet hoog op de prioriteitenlijst te staan. Dus: er gebeurt niets. Hoe creëer je dan dat gevoel van urgentie, om de digitale transformatie te laten plaatsvinden?

Zorg dat uw collega’s de situatie begrijpen

Verandering begint in de hoofden van de mensen. En aan de top van een organisatie. Deze mensen zijn degenen wier handpalmen moeten gaan zweten als men ziet dat men met een verouderd werkproces bezig is en rillen bij het zien van een concurrent die met succes Digital Design heeft geïmplementeerd

Het is heel goed mogelijk dat anderen de situatie gewoonweg niet zo hebben ervaren als jij. Zijn ze zich wel bewust van de veranderingen om hen heen? Of liever gezegd, het gebrek aan verandering binnen de organisatie zelf? En bovenal, zijn ze zich bewust van de urgentie van digitale transformatie? Allereerst is het belangrijk om na te gaan of anderen inderdaad hebben gezien wat jij hebt gezien. Of dat ze zich er helemaal niet van bewust zijn geweest.

Leg de gevolgen uit

Wat gebeurt er als er niets gebeurt? En wanneer? Creëer druk door realistische scenario’s te geven van wat er zal gebeuren als er op korte termijn niets verandert. Maak ze concreet: gebruik voorspellingen op basis van getallen en concrete feiten, of voorbeelden van soortgelijke bedrijven die het onvermijdelijke negeren. Toys R Us is een triest voorbeeld van een bedrijf dat de digitale ontwikkelingen om hen heen volledig negeerde en daardoor ten onder ging. Geef ze een tijdlijn van wanneer deze gevolgen zich zullen voordoen, en hoe snel elke transformatie moet beginnen om ze te vermijden.

Hier zijn enkele overdenkingen die u aan de collega’s kan meegeven:

 • Wat zijn de toekomst-risico’s als u niet verandert?
 • Wat zijn de verborgen kosten die u maakt door niet te  veranderen?
 • Wat is de impact op de verschillende afdelingen en het werk van de mensen?
 • Welke impact heeft deze verandering op het ontwerp en daarmee ook op de bouwkosten van uw project?

Een stevige maar genuanceerde aanpak is hier op zijn plaats; u wilt geen paniek zaaien.  Het is het verschil tussen het brandwerend maken van een gebouw en het indrukken van de sprinklerknop terwijl het gebouw afbrandt; de eerste is een verbetering om in de toekomst van te profiteren, de tweede is een paniekreactie en heeft, hoewel effectief, slechts een zeer kortstondig effect. Waarna je nog steeds achterblijft met brandschade.

Zorg voor een oplossing – en een manier om er te komen

Gevolgen zijn belangrijk om te begrijpen, maar de gevolgen alleen zullen de mensen niet altijd in de juiste ‘mindset krijgen. Alleen het benadrukken van wat er fout gaat, kan zelfs volledig het tegenovergestelde doen. Het is cognitieve dissonantie: mensen houden niet van het probleem, ze willen het niet horen, vinden het te onplezierig om mee om te gaan, dus schuiven ze het weg in hun achterhoofd en doen alsof het probleem niet bestaat.

Zoals gezegd: verandering gebeurt in de geest. Voor een groot deel gaat het om emotie, Dus geef mensen niet alleen een visie op dreigend onheil, maar ook een visie op een betere toekomst. Stimuleer ze met hoe beter het kan  en een concrete manier om er te komen.

Het is altijd goed om voorbeelden te laten zien van anderen die het goed hebben gedaan. En waarom zouden we de concurrenten niet laten zien wie de verandering met succes heeft doorgevoerd? Het kan erg stimulerend zijn om voorbeelden van de concurrentie te latend zien.

Doe uw deel om te helpen

Maak deel uit van de oplossing. Dring er niet alleen op aan om te veranderen, maar bied aan om de verandering zelf te ondersteunen. Dat betekent niet dat je het hele project op je moet nemen; zoek gewoon uit wat je zou kunnen doen om te helpen en bieden om dat te doen. Samenwerken, want veel handen verlichten de last, toch?

Verandering realiseren is niet eenvoudig, zeker niet als die verandering niet eens in de hoofden van de mensen zit.

Back To Top