Informatie over BIM in de infra

BIM is Samenwerken

BIM vereist samenwerken in de hele keten, van ontwerp tot oplevering, en is nadrukkelijk meer dan een 3D tekenprogramma. Om de werkmethodiek en de technologie te kunnen benutten, is het belangrijk dat BIM centraal staat in het ontwerpproces.

Samenwerken tussen organisaties en mensen in organisaties is een middel om een bepaald doel of resultaat te behalen. De gehanteerde definitie van samenwerken zegt iets over de verwachtingen die een organisatie heeft van samenwerken met een andere organisatie. Samenwerken lijkt zo eenvoudig, iedereen kent het woord en kent de mogelijkheden zonder de exacte inhoud te weten. Het valt niet mee om onder woorden te brengen wat samenwerken, is of voor de projectorganisatie doet.

Daarnaast gaat er in de niet verre toekomst veel veranderen in de bouw

 • De gebouwde omgeving wordt steeds complexer. Dit stelt hoge eisen aan de samenwerking, de organisatie van het bouwproces en de beheersing van de informatiestromen.
  BIM kan hier een belangrijke rol bij spelen.
 • Daarnaast maakt BIM ‘projectmanagement’ mogelijk. Informatie van het gebouw wordt centraal opgeslagen en kan gedurende de hele levenscyclus van een gebouw geraadpleegd worden, een uitkomst bij het onderhoud en de renovatie van projecten.
 • Omdat bij BIM ontwerp en management geïntegreerd zijn, zijn in het bijzonder grote veranderingen in de rol van de ontwerper te verwachten.

Indien partijen besluiten om in een project samen te werken op basis van een BIM, dan zullen die partijen een specificatie moeten overeenkomen die de uitgangspunten bevat om de digitale samenwerking te laten slagen. Indien een opdrachtgever met zijn opdrachtnemers in het kader van een project wenst te communiceren op basis van Bouwwerk Informatie Model, dan zal die opdrachtgever naar verwachting een voorschrift opnemen als onderdeel van de overeenkomst. Voor meer informatie neem contact op met Erik van Eck

 

Contact

Voor meer informatie over de toepassing van BIM in de Infra neem contact op met Erik van Eck

Ontwerp- & Teammanager bij Tauw. Ongeveer 10 jaar geleden heb ik voor het eerst kennis gemaakt met Building Information Modeling. Tot op heden is dit voor mij een schitterende en enorm leerrijke ervaring gebleken. Deze wil ik op dit blog met u delen.

Teammanager & Ontwerpmanager

erik.vaneck@tauw.com
Tauw bv
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer

M +31 61 13 13 42 3

Wat doet een BIM manager

Dit is een vraag die gesteld wordt door vele Project Managers & Tendermanagers betrokken bij grote projecten wanneer ze hun projectteam gaan samenstellen.

In een notendop: Een BIM manager is een ervaren professional die, de BIM processen, het beleid, de technologie en de mensen aanstuurt! Laten we hier eens wat dieper op ingaan. We beginnen met 3 belangrijke vragen;

 Wat moet ik zoeken in een BIM manager?

De ideale BIM manager is een natuurlijke leider. Het is de BIM-kapitein die het ontwerp team volledig begrijpt, faciliteert en aanstuurt. Tevens is hij volledig verantwoordelijk voor de belangrijkste troef van alle, de mensen! Hij kent van elk teamlid zijn BIM-rol en verantwoordelijkheden. De BIM manager moet ook een sterke technische achtergrond hebben zodat hij een goede gesprekspartner is met de stakeholders van het project, de site-ingenieurs, de projectmanager en de opdrachtgever.

Naar mijn mening staat de BIM-manager op hetzelfde niveau als een Design Manager. Daarom moet deze rol ook worden ingevuld door een ervaren ingenieur of architect met relevante werkervaring. Iemand die engineering en ontwerp taken heeft uitgevoerd en de technologie met de werkmethodieken begrijpt die nodig zijn om het ontwerp te maken, controleren en vrijgeven.
Het is belangrijk dat de BIM-manager on-site ervaringen heeft met aannemers zodat hij inzicht heeft in de dynamiek van het Ontwerp versus Uitvoering! Deze persoon zal communicatief vaardig moeten zijn zodat hij de BIM gerelateerde problemen tussen belanghebbenden kan oplossen volgens het BIM-Plan. Deze persoon is het gezicht van BIM.

Ik las eens dat een goede leider niet iemand is die je ‘vertelt’ hoe zaken te doen, maar iemand die je ‘laat zien’ hoe het gebeurd! De BIM-Manager moet begrijpen hoe de uitwisseling van informatie tussen alle betrokkenen werkt, niet alleen de processen , maar ook de technologie erachter en inspringen wanneer nodig.

De BIM-manager moet een sterke communicator zijn. In de huidige markt van grootschalige infrastructuurprojecten waar we te maken hebben met vele onderaannemers met een breed scala aan specialisten en ontwerpteams moet het iemand zijn die effectief met hen kan communiceren zodat ze gaan samenwerken! BIM gaat over open communicatie en transparantie van de informatie; Wij zijn hier om samen te werken voor het gemeenschappelijke doel; Het maken van dit project en het succes als een team.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een BIM manager?

Zoals hierboven vermeld is de BIM-Manager het ‘focal point’ voor alle BIM gerelateerde problemen tijdens het project en is verantwoordelijk voor het beheer van alle BIM processen. De BIM-manager is volledig verantwoordelijk voor het toezicht op en beheren van alle aangelegenheden betreffende de BIM en moet ervoor te zorgen dat zij effectief het project steunen. Om dit te kunnen uitvoeren moet de BIM-Manager worden betrokken in de vroege fase van het project. Het is essentieel dat de onderstaande zaken bij de start van het project geregeld zijn.

 • Geeft het BIM-plan duidelijk weer aan welke BIM eisen het project dient te voldoen en is komt deze overeen met de Informatie Leverings Specificatie (ILS) van de opdrachtgever.
 • Geeft het BIM-plan duidelijk antwoord op de: wie, wat, waar, hoe en waarom van BIM voor dit project?
 • Zijn alle betrokkenen, intern en extern, bewust van hun BIM-rollen en BIM verantwoordelijkheden?
 • Is er behoefte aan een BIM introductie / training per rol voordat men aan de slag kan?
 • Hebben alle belanghebbenden de benodigde hardware / software, middelen en vaardigheden om te leveren wat noodzakelijk is voor dit project?
 • Zijn alle BIM processen en procedures duidelijk beschreven.

We gaan nu een paar weken ‘verder in de tijd’. Het BIM-plan is goedgekeurd, de belanghebbenden hebben scherp wat er van hen verwacht wordt…., wat doet de BIM Manager nu?

De BIM-manager neemt de teugels van de BIM processen in de hand en moet ervoor te zorgen dat iedereen doet wat zij geacht worden te doen. Bijvoorbeeld tijdens het ontwerpvergaderingen zal hij/zij de Clash meetings leiden. Tevens zal hij/zij ervoor te zorgen de gevonden Clash een ‘probleemeigenaar’ krijgt zodat dit ontwerpissue opgelost wordt. De BM zal altijd controleren of het ontwerpissue daadwerkelijk is opgelost. Het is zijn verantwoording dat de uitvoering een ‘BIM-gevalideerd’ ontwerp krijgt. De ontwerpissues moeten eruit zijn.
Dus de BIM-manager is ook de BIM-politie, en ervoor zorgen dat alle processen worden gevolgd zoals vereist. De BM moet de ontwerp risico’s beperken voordat ze grote problemen in de uitvoering worden.

Wat zijn de uitdagingen van een BIM manager?

Jongleur. Dat dekt de lading volledig. De BM begint met 3-4 gekleurde ballen om vervolgens de overgang naar fakkels te maken.

Het is een uitdaging om effectief te multi-tasken. Het coördineren van een integraal ontwerpteam met soms tegengestelde belangen en een grote differentiatie aan BIM-skils zorgt ervoor dat er maximaal beroep gedaan wordt op zijn communicatieve eigenschappen. Een voorbeeld hiervan is de voorwaarde om de oplevering met behulp van een Coins container uit te voeren terwijl de uitvoering allen maar gefocust is op het ‘maken van het werk’. Het is de verantwoording van de BIM-manager om aan alle stakeholders duidelijk te maken dat men over ‘de schutting’ van het eigen werkproces blijft kijken en dat het ontwerp ‘integraal’ moet worden uitgevoerd. Ook al heeft dit tot gevolg dat er meer werk voor het ‘eigen’ team is… maar dat het 2x zoveel voordeel heeft voor het ‘andere’ team.
Communicatie is van essentieel belang en de BIM manager heeft de uitdaging van identificatie en het verzamelen van relevante BIM informatie. Dit impliceert dat hij/zij;

 1. De kennis moet hebben om te begrijpen welke informatie relevant is;
 2. Het benaderen van de interne en/of externe teamleden die over deze informatie beschikken;
 3. Het overtuigen dat de teamleden informatie moet toevoegen als het nog mist;
 4. Het overtuigen om de informatie over te dragen. Soms zijn niet alle teamleden ‘team players’.

Vervolgens moet hij/zij over de technische know-how beschikken om de beschikbare informatie correct te laten verwerken door het team van BIM specialisten zodat er 3D, 4D en 5D modellen komen die meerwaarde hebben voor uw project.
De volgende vragen zal een BIM manager moet kunnen beantwoorden:

 • Heb je de laatste ontwerpen gebruikt, wat is de status en versienummer van dit ontwerp?
 • Voldoen deze ontwerpen aan de ILS?
 • Heeft de ontwerper wijzigingen doorgevoerd die van invloed kunnen zijn op de integriteit van het BIM-Model? Heeft u een sterke en gezonde relatie met de teamleden zodat zij u tijdig zal informeren wanneer dit gebeurt?

De BIM manager zal veel uitdagingen gelijktijdig aan moeten gaan. Echter….,hij/zij kan nooit de focus op de ILS de verliezen en de vier pijlers van BIM (Processen, Beleid, Technologie en Mensen).

Het is een hogedrukpan en kunnen omgaan met stress is van vitaal belang. kalmte, de juiste houding en een evenwichtige geest is van fundamenteel belang wanneer er zich problemen voordoen en iedereen gefrustreerd is op BIM … dus op u! Als er zaken mis gaan geven Ontwerpers, met liefde, de aan schuld het bouwteam, en de bouwteam deelt dezelfde liefde voor het ontwerpteam. BIM is het scharnierpunt en nu kunnen er 2 dingen gebeuren.

 1. Alle stakeholders keren zich tegen het BIM proces en voordat u het zich realiseert hebben we te maken met een verliesgevend project waar de ontwerpen volledig ‘out off sync’ zijn.
 2. OF het kan worden omgekeerd in een geweldige kans om te laten zien hoe een goed geïmplementeerd BIM-proces, door een bevoegde BIM Manager ondersteund door een sterk BIM-team, kan helpen in het herstellen van vertrouwen tussen deze stakeholders en de ontwerpissues op te lossen. Het kan helpen inzichtelijk te krijgen waarom planningen vertragen; snelle en betrouwbare hoeveelheden te leveren en nog veel meer.

Organisatie is essentieel, De BIM manager moet weten wie? Wat? Hoe? Waar? en het waarom van elke taak van BIM.

De BIM-manager is een persoon die begrijpt, faciliteert en aanstuurt (personen) die effectief en efficiënt BIM-processen implementeert (technologie) volgens de Informatie Leverings Specificatie (beleid) in een zeer dynamische omgeving.

De uitdagingen kunnen worden samengevat met multi-tasking, samenwerken, communiceren, bemiddelen, verzachten & regisseren. De rol van de BIM-Manager moet niet worden onderschat; Hij/zij zal om moeten kunnen gaan met toenemende druk, snel en effectief reageren wanneer nodig, een kapitein die BIM-boot in de goede richting stuurt met de juiste snelheid.

De 4 pijlers van BIM: mensen, processen, beleid en technologie!

Tot slot is de ideale BIM manager een doorgewinterde professional met sterke technische en leidinggevende vaardigheden. Deze persoon is een “doener” niet een prater, een persoon met een pro-actieve en positieve houding. Een persoon die beschikt over de kennis om te begrijpen wat echt kan worden bereikt met het BIM-Model.

Voor dit artikel zijn diverse bronnen geraadpleegd. Naast eigen ervaring is gebruik gemaakt van informatie van Het nationaal BIMplatform, Practical BIM, What Revit Wants, en andere online informatie bronnen.

Met Building Information Modeling verandert de manier waarop  in de  infra wordt ontworpen, gebouwd en beheerd.  BIM-oplossingen helpen u informatie om te zetten in inzicht, en zakelijke waarde te leveren bij elke stap in het proces.

Faalkosten maken naar schatting circa 20 procent van de totale bouwkosten uit. Een groot gedeelte hiervan zijn structurele (te voorkomen) kosten. Door de onzekere (financiële) tijd wordt de druk op kostenverlaging en procesverbetering steeds groter om onderscheidend te zijn in de markt. Men zoekt de oplossing op de plek waar de meeste verspilling is weg te nemen: extern en in afstemming en samenwerking met andere partijen. Op uiteenlopende wijze hebben organisaties binnen en buiten de bouw de handen ineengeslagen om ‘samen’ meer waarde te creëren dan ‘alleen’ mogelijk was.Building Information Modeling

Building Information Modeling in het centrum van de aandacht

Building Information Modeling staat momenteel in het centrum van de aandacht. Het idee achter het concept van Building Information Modeling is dat het gebouw als Digitaal Prototype wordt opgebouwd in de computer. Waarbij gebouwelementen met hun eigenschappen, relaties en afhankelijkheden parametrisch worden vastgelegd. Op basis van een BIM model is betere consistentie en coördinatie mogelijk. Daardoor worden faalkosten verminderd. Tevens zijn inhoudelijk koppelingen mogelijk met; kostencalculatie, sterkteberekeningen, planningssoftware en hoogwaardige visualisatietoepassingen.

voor meer informatie neem contact op met Erik van Eck

BIM Info BLOG

Wat doet een BIM manager

Dit is een vraag die gesteld wordt door vele Project Managers & Tendermanagers betrokken bij grote projecten wanneer ze hun projectteam gaan samenstellen. In een notendop: Een BIM manager is een ervaren professional die, de BIM processen, het beleid, de

BIM Informatie video

Autodesk BIM for Infrastructure 5D BIM for infrastructure with NavisWorks, Civil 3D and MS Project AutoCAD Civil 3D and Navisworks Transportation Demonstration InfraWorks 360 Introduction          

RWS BIM handleidingen en Tools

Werken met Bouwwerk Informatie Management ( BIM ) brengt andere werkwijzen met zich mee. Rijkswaterstaat stelt een aantal handleidingen en tools ter beschikking die de markt nodig heeft om te kunnen BIMmen. Handleidingen Instructie modelleren – op basis van de

BIM Producten en Standaarden

Voor het toepassen van Bouwwerk Informatie Management (BIM) ontwikkeld RWS producten die het mogelijk maken om actuele, betrouwbare en complete informatie tussen bouwpartners uit te wisselen. bim-standaarden Informatieleveringsspecificatie (ILS) In de ILS, onderdeel van het contract tussen opdrachtgever en -nemer, is

BIM Boeken

Er zijn een aantal goede BIM boeken op de markt die het concept van BIM ‘klip en klaar’ uitleggen.  hieronder staan een aantal aanraders. The BIM Management Handbook Auteur: David Shepherd Taal: Engels An authoritative and practical road map for

Wat is Building Information Modeling

Met Building Information Modeling (BIM) verandert de manier waarop  infrastructuur wordt ontworpen, gebouwd en beheerd. BIM oplossingen helpen u informatie om te zetten in inzicht, en zakelijke waarde te leveren bij elke stap in het proces. Faalkosten maken naar schatting circa 20

Geïntegreerde contractvormen en BIM

Het bouwproces wordt ingewikkelder doordat steeds meer partijen zich ermee bezig houden. Bouwwerken moeten technisch, functioneel en economisch voldoen aan steeds meer en strengere eisen. De beheersbaarheid van deze complexiteit is noodzaak. Geïntegreerde contractvormen bieden uitkomst. In een innovatief bouwproces

BIM; Waarom, Hoe & Wat

Technologie evolueert steeds sneller. Op alle niveaus van het ontwerp worden we uitgedaagd door steeds meer geavanceerde digitale technologieën, soms geleend uit andere bedrijfstakken. Het ontwerp proces en de enorme hoeveelheid informatie die beschikbaar is om te manipuleren en te

Risicogestuurd Informatie Management

Gedegen beheer en onderhoud is veilig, risicogestuurd en kosteneffectief. Maar assetmanagers zoeken steeds vaker meer dan instandhoudingsadvies. Ze willen ook dat het onderhoud van hun areaal toekomstbestendig is. Daarin is Tauw gespecialiseerd: aviseren op het snijvlak van assetmanagement en bredere

by :

Reacties uitgeschakeld voor Risicogestuurd Informatie Management

Samenwerken in het Ontwerpproces

Goed samenwerken is de sleutel tot succes, dat weten we allemaal. Maar voordat u verder leest, laat het eerste woord van deze alinea nog eens bewust tot u doordringen. Dat er wordt samengewerkt is evident, maar of dat ook goed

BIM level 2; Bent u er klaar voor?

BIM Level 2 is nu een vereiste voor alle nieuwe  overheidsprojecten in het Verenigd Koninkrijk De Engelse overheid heeft de UK BIM Taskforce gevraagd om een groeimodel voor BIM te maken, een BIM Maturity model. In de UK is bouwen met

Systems Engineering en BIM vullen elkaar aan

Het belang van SE bij het BIM Ontwerp BIM en Systems Engineering vullen elkaar aan. SE is een gestructureerde specificatie- en ontwerpmethode. Het  heeft tot doel structuur te geven aan en inzicht te verschaffen in de complexiteit van het te realiseren project.

Coins 2.0 een open BIM standaard

COINS ondersteunt de uitwisseling van Systems Engineering informatie COINS is een Open BIM-standaard. Het vormt een aanvulling op standaarden die uitgebracht worden door buildingSMART zoals IFC, IFD Library en IDM. Het zorgt ervoor dat een objectenboom, GIS, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en

Augmented Reality: De nieuwe realiteit

Je hoort de term steeds vaker: Augmented Reality “Toegevoegde realiteit of TR (Engels: augmented reality of AR) is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd. Deze soms met behulp van QR-code toegevoegde elementen bevatten

Civiel ontwerp een PASSIE

Wanneer je vanuit passie leeft en werkt zit je regelmatig in een FLOW, je voelt je vitaal en toegewijd. Je vergeet de omgeving en soms zelfs jezelf. Het is het gebied waar je vaardigheid overeenkomt met je uitdaging, want passie