Digital Engineering is de kunst van het creëren & integreren van gegevens

Specialisten gebruiken steeds vaker geavanceerde technologieën om gegevens vast te leggen in een gedigitaliseerde omgeving. Digital engineering stelt ontwerpers in staat om mogelijkheden te verkennen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen in een virtuele omgeving. Hoewel 3D/4D-modellen worden beschouwd als de meest begrijpelijke vorm van digital engineering, zijn het de ‘gegevens achter het model’ die het venster openen naar enorme mogelijkheden en kansen. Tijdens de ontwerpfase kan de informatie worden gebruikt om de gegevens te manipuleren zodat er meerdere varianten kunnen worden ontwikkeld.

Bim Info Blog

Het BIM Informatie BLOG voor de Infra sector. Hier kunt u vele artikelen vinden over en gerelateerd aan BIM

Read more

Parametrisch ontwerpen

Parametrisch ontwerpen is een proces waarbij op basis van data of relaties tussen onderdelen een ontwerp kan worden gegenereerd.

Read more

De BIM manager

In een notendop: Een BIM manager is een ervaren professional die, de BIM processen, het beleid, de technologie en de mensen aanstuurt!

Read more

Actuele ontwikkelingen

Hoe houdt u alle ontwikkelingen binnen engineering bij? De digitalisering en de koppeling tussen de virtuele wereld en de realiteit wordt steeds belangrijker. Ontwikkelingen als BIM technologie, augmented reality, IoT en artificial intelligence veranderen de sector ingrijpend. Lees het in het BIM Info Blog

Digital Twin

Het is de verwachting dat digital twins productieprocessen gaan veranderen en innovatie versnellen.

Inzicht in Innovatie

Als ik de mensen had gevraagd wat ze wilden, dan hadden ze gezegd: "Snellere paarden". Henry Ford

Parametrisch ontwerp,

De 3e Industriële Revolutie?

Technologische trends en ideeën voor de bouwsector in 2022

Technologische ontwikkelingen maken de weg vrij voor digitale transformatie in de bouwsector. Tegenwoordig zijn er talloze voorbeelden van hoe technologie een revolutie teweegbrengt in deze sector. Technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) helpen bouwbedrijven om hun productiviteit te optimaliseren. Het is daarom belangrijk voor bouwbedrijven om op de hoogte te blijven van de nieuwste technologische trends in de bouwsector. In deze blog bekijken we enkele van de meest opwindende trends in bouwtechnologie in 2022. Maar laten we eerst eens kijken naar wat de oorzaak is van de digitalisering in de bouw?

Recente Blog Posts

Lees hier de laatste BIM Artiklelen

Parametrisch ontwerpen, Wat is dat

Parametrisch ontwerpen is een proces waarbij op basis van data of relaties tussen onderdelen een ontwerp kan worden gegenereerd. Ook voor de infra biedt dit talloze mogelijkheden. Het concept is niet nieuw, maar neemt in de bouw de laatste jaren een enorme vlucht

Grasshopper, Dynamo, visueel programmeren. Je komt het overal tegen maar wat houdt dit precies in? Heeft dit iets met BIM te maken? Wat betekent dit voor het ontwerpproces. Hebben wij er wat aan in onze organisatie? En kunnen wij dit ook?

parametrisch ontwerpen kan beter worden aangeduid als ‘parametrisch en associatief ontwerpen’. In deze blog wordt verder alleen de term ‘parametrisch ontwerpen’  gebruikt.  Associatief betekent dat er relaties (bewerkingslogica) tussen de parameters bestaan. Wat Parametrisch Ontwerpen bijzonder maakt, is dat de Ontwerper niet alleen de parameters maar ook deze bewerkingslogica expliciet moet definiëren (modelleren).

Dit betekent feitelijk dat parametrisch ontwerpen precies gaat doen wat de Ontwerper wil want hij/zij heeft het zelf gedefinieerd. De software is geen ‘black box’ meer die zijn interne werking verbergt; de ontwerper kan precies zien wat er gebeurt en als hij/zij niet tevreden is, wordt het aangepast

Er zijn vier motieven om een parametrisch model op te zetten:

Vormgeving; Bij complexe vormen, zoals dubbelgekromde vlakken of andere sferische constructies, kan een parametrisch model helpen om snel een 3D-model te genereren.

Productie; Bij een hoge mate van herhaling van dezelfde soort berekeningen, kunnen parametrische modellen het productieproces versnellen. Vooral als er ook automatisch hoeveelheden, Rapporten, ontwerptek. of andere deliverables worden gegenereerd.

Optimalisatie; Constructies waarvoor een volledig parametrisch model is gemaakt, zijn vaak geschikt voor optimalisatiestudies. Evolutionaire algoritmes worden ingezet om efficiëntere optimalisaties uit te voeren. Galapagos van Grasshopper is een voorbeeld van een dergelijk algoritme

Flexibiliteit; Het bieden van flexibiliteit is waardevol tijdens het ontwerpproces. Aan het begin van een ontwerpproces is nog veel onduidelijk. Een parametrisch model is handig bij veranderingen. Als er wijzigingen optreden, hoeven dezelfde handelingen niet opnieuw te worden uitgevoerd.

Parametrisch ontwerpen disruptief?

“Weer aan het spelen met je spaghetti-modellen?”
Dat hoor je nog wel eens als er weer een parametrisch model op het scherm staat, opgezet in Dynamo of Grasshopper. Wel zien wij nog enige terughoudendheid voor toepassing van parametrisch ontwerpen in de projecten. Dit wordt mede veroorzaakt doordat naast gebruik van een nieuwe technologie, parametrisch ontwerpen ook een andere werkwijze vraagt.
Parametrisch ontwerpen kan leiden tot een verschuiving van werkzaamheden, van herhaaldelijk repetitief werk naar meer tijd voor integrale afstemming.

Huidige businessmodellen en verdienmodellen zullen daarbij gaan veranderen. Worden we betaald om een ontwerp te leveren, voor elke variant die we maken, of voor het inzicht in ontwerpkeuzen en voor de toegevoegde waarde van ons advies? Dit zal een verschuiving zijn naar meer hoogwaardig advies waarbij de kwaliteit van de oplossing, bijdrage of besparing aan het ontwerp telt in plaats van een vergoeding voor het leveren van enkel de eerste oplossing.

Wat is de meerwaarde

 • Het proces is accuraat, er wordt exact voldaan aan vooraf gegeven regels;
 • het levert constante kwaliteit, zonder menselijke fouten;
 • modellen kunnen worden hergebruikt in andere projecten;
 • verschillende ontwerpoplossingen kunnen worden verkend en inzichtelijk gemaakt, onder meer door simulatie;
 • de relatieve prestatie ten opzichte van alternatieven kan worden gekwantificeerd;
 • oplossingen kunnen worden geoptimaliseerd;
 • het geeft flexibiliteit voor het ontwerpproces, er kan worden geanticipeerd op wijzigingen;
 • ontwerpvrijheid word behouden;
 • het proces wordt efficiënter: minder inzet, verkorting van doorlooptijd.

Heb je nog wel een creatief ontwerpproces wanneer je een parametrisch model gebruikt?

Natuurlijk! Wanneer u begint, is het heel belangrijk dat u weet wat u met het ontwerp wilt bereiken. Data op zichzelf heeft geen betekenis. U moet er waardes aan toekennen. Vervolgens versterkt het parametrisch model het creatieve proces door te laten zien hoeveel er binnen de gestelde randvoorwaarden mogelijk is. Vaak is dat veel meer dan u zelf zou bedenken. Gedurende het proces kunt waardes toevoegen en aanpassen. Zo wordt het model steeds verfijnder, totdat u uitkomt bij het gewenste resultaat.

Hoe kan een gevoel van urgentie voor digitale transformatie worden gecreëerd?

In veel gevallen, wanneer een organisatie de technologische vooruitgang van vandaag niet bijhoudt, is de top van die organisatie zich daarvan bewust. Maar toch worden er geen veranderingen doorgevoerd en wordt er geen digitale transformatie in gang gezet. Hoe komt dat? In een aantal gevallen is er geen gevoel van urgentie – geen gevoel dat er niet alleen iets moet gebeuren, maar het moet nu gebeuren. In deze blog geven we u een paar tips om deze urgentie te creëren en de digitale transformatie in gang te zetten.

Wat als u de enige bent die zenuwachtig wordt als de concurrentie nieuwe technologieën in hun organisatie introduceert? Als u de enige lijkt te zijn die last heeft van verouderde bedrijfsprocessen? Of erger nog: iedereen heeft er last van, maar niemand doet er iets aan.

Het kan zijn dat er een gevoel van urgentie in uw organisatie ontbreekt. Iedereen weet dat digitale transformatie moet gebeuren om relevant te blijven, maar het lijkt niet hoog op de prioriteitenlijst te staan. Dus: er gebeurt niets. Hoe creëer je dan dat gevoel van urgentie, om de digitale transformatie te laten plaatsvinden?

Zorg dat uw collega’s de situatie begrijpen

Verandering begint in de hoofden van de mensen. En aan de top van een organisatie. Deze mensen zijn degenen wier handpalmen moeten gaan zweten als men ziet dat men met een verouderd werkproces bezig is en rillen bij het zien van een concurrent die met succes Digital Design heeft geïmplementeerd

Het is heel goed mogelijk dat anderen de situatie gewoonweg niet zo hebben ervaren als jij. Zijn ze zich wel bewust van de veranderingen om hen heen? Of liever gezegd, het gebrek aan verandering binnen de organisatie zelf? En bovenal, zijn ze zich bewust van de urgentie van digitale transformatie? Allereerst is het belangrijk om na te gaan of anderen inderdaad hebben gezien wat jij hebt gezien. Of dat ze zich er helemaal niet van bewust zijn geweest.

Leg de gevolgen uit

Wat gebeurt er als er niets gebeurt? En wanneer? Creëer druk door realistische scenario’s te geven van wat er zal gebeuren als er op korte termijn niets verandert. Maak ze concreet: gebruik voorspellingen op basis van getallen en concrete feiten, of voorbeelden van soortgelijke bedrijven die het onvermijdelijke negeren. Toys R Us is een triest voorbeeld van een bedrijf dat de digitale ontwikkelingen om hen heen volledig negeerde en daardoor ten onder ging. Geef ze een tijdlijn van wanneer deze gevolgen zich zullen voordoen, en hoe snel elke transformatie moet beginnen om ze te vermijden.

Hier zijn enkele overdenkingen die u aan de collega’s kan meegeven:

 • Wat zijn de toekomst-risico’s als u niet verandert?
 • Wat zijn de verborgen kosten die u maakt door niet te  veranderen?
 • Wat is de impact op de verschillende afdelingen en het werk van de mensen?
 • Welke impact heeft deze verandering op het ontwerp en daarmee ook op de bouwkosten van uw project?

Een stevige maar genuanceerde aanpak is hier op zijn plaats; u wilt geen paniek zaaien.  Het is het verschil tussen het brandwerend maken van een gebouw en het indrukken van de sprinklerknop terwijl het gebouw afbrandt; de eerste is een verbetering om in de toekomst van te profiteren, de tweede is een paniekreactie en heeft, hoewel effectief, slechts een zeer kortstondig effect. Waarna je nog steeds achterblijft met brandschade.

Zorg voor een oplossing – en een manier om er te komen

Gevolgen zijn belangrijk om te begrijpen, maar de gevolgen alleen zullen de mensen niet altijd in de juiste ‘mindset krijgen. Alleen het benadrukken van wat er fout gaat, kan zelfs volledig het tegenovergestelde doen. Het is cognitieve dissonantie: mensen houden niet van het probleem, ze willen het niet horen, vinden het te onplezierig om mee om te gaan, dus schuiven ze het weg in hun achterhoofd en doen alsof het probleem niet bestaat.

Zoals gezegd: verandering gebeurt in de geest. Voor een groot deel gaat het om emotie, 

 Dus geef mensen niet alleen een visie op dreigend onheil, maar ook een visie op een betere toekomst. Stimuleer ze met hoe beter het kan  en een concrete manier om er te komen. 

Het is altijd goed om voorbeelden te laten zien van anderen die het goed hebben gedaan. En waarom zouden we de concurrenten niet laten zien wie de verandering met succes heeft doorgevoerd? Het kan erg stimulerend zijn om voorbeelden van de concurentie te latend zien.

Doe uw deel om te helpen
Maak deel uit van de oplossing. Dring er niet alleen op aan om te veranderen, maar bied aan om de verandering zelf te ondersteunen. Dat betekent niet dat je het hele project op je moet nemen; zoek gewoon uit wat je zou kunnen doen om te helpen en bieden om dat te doen. Want veel handen verlichten de last, toch?

Verandering realiseren is niet eenvoudig, zeker niet als die verandering niet eens in de hoofden van de mensen zit. 

Technologische trends en ideeën voor de bouwsector in 2022

Technologische ontwikkelingen maken de weg vrij voor digitale transformatie in de bouwsector. Tegenwoordig zijn er talloze voorbeelden van hoe technologie een revolutie teweegbrengt in deze sector. Technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) helpen bouwbedrijven om hun productiviteit te optimaliseren.  Het is daarom belangrijk voor bouwbedrijven om op de hoogte te blijven van de nieuwste technologische trends in de bouwsector.

In deze blog bekijken we enkele van de meest opwindende trends in bouwtechnologie in 2022. Maar laten we eerst eens kijken naar wat de oorzaak is van de digitalisering in de bouw?

Waarom verandert de traditionele fysieke industrie?

Dus waarom verandert onze traditionele fysieke industrie zo snel? Het is interessant om erachter te komen welke factoren bijdragen aan de verandering. De bouwsector en technologie hebben verschillende complementaire facetten, waaronder:

Snel veranderende klantverwachtingen

Opdrachtgevers zijn zich bewust van de snel veranderende markt. Er zijn groeiende verwachtingen voor meer innovatief op maat gemaakte ontwerpen voor hun projecten. Daarom kunt u verwachten dat constructies meer modulair, specifiek en geoptimaliseerd op energie zijn en met meer duurzaamheid-parameters.

Krachtige toepassingen van technologie

In de bouw zijn nieuwe mogelijkheden opgedoken. Het gebruik van sensoren, hardware en software is veel betaalbaarder en verhoogt tegelijkertijd de efficiëntie. Met innovaties in technologie kunnen bouwprofessionals meer nieuwe en waardevolle transformaties verwachten, ondersteund door augmented reality en virtual reality  (AR / VR), drones, robotica en additief printen.

Ontluikende start-up omgeving

Met nieuwe marktkansen die worden veroorzaakt door technologische trends, leveren start-ups steeds meer waardevolle bijdragen. Wereldwijd managementadviesbureau Oliver Wyman  heeft sinds 2010 meer dan 1.200 start-ups in onroerend goed en de bouw geïdentificeerd die meer dan US $ 19,4 miljard aan financiering hebben ontvangen.

Nieuwe generatie specialisten

Als bouwprofessionals weet u misschien dat binnen de bouw er enige weerstand is tegen verandering. Met opkomende technologiegerelateerde banen heeft de jongere generatie een spannend decennium voor de boeg om creativiteit toe te passen op processen.

Ondersteunende wettelijke kaders

Met digitalisering is er een grote kans om de milieu-impact van bouwprojecten te verminderen, wat in lijn is met overheden die hun CO2- en energie-efficiëntievoorschriften verhogen. Als ondernemer in de bouwsector zult u merken dat het decennium kansen creëert voor innovatielaboratoria om ervaringen uit te breiden naar nieuwe mogelijkheden.

Dus, wat zijn de digitale technologietrends in de bouw in 2022? Laten we het uitzoeken.

Toptrends die de bouwtechnologie zullen beïnvloeden

Voordat we ingaan op de details van digitale technologietrends in de bouw in 2022 met voorbeelden, laten we een voorproefje nemen van enkele toptrends die u kunt verwachten als beïnvloeders in de bouwtechnologie.

Volgens het McKinsey-rapport zijn er een aantal belangrijke invloeden

 • HD Landmeten en Geolocatie

De verschillen in de bodemgesteldheid zijn een uitdaging in infra projecten. Nieuwe technieken die high-definition fotografie, 3D-laserscanning en geografische informatiesystemen en meer omvatten, kunnen de nauwkeurigheid en snelheid verbeteren.

 • 5-D Building Information Modeling (BIM)

BIM is een digitale weergave van de kenmerken, inclusief fysieke en functionele aspecten van een project, die een betrouwbare basis vormt voor beslissingen tijdens de levenscyclus van het project. Met het gebruik van 5-D BIM-technologie kan augmented reality (AR) -technologie via draagbare apparaten verder worden verbeterd, wat de bouwsector zal transformeren

 • Digitale samenwerking en mobiliteit

Het digitaliseren van workflows heeft aanzienlijke voordelen. Digitale oplossingen voor de bouw moeten een naadloze real-time ervaring bieden voor alle facetten, zoals ontwerpbeheer, materiaalbeheer, planning, etc.

 • IoT en geavanceerde analyses

In de bouwsector kan het IoT bouwmachines, apparatuur, materialen, structuren en meer laten communiceren met een centraal dataplatform. Andere technologieën, waaronder sensoren en NFC-apparaten (Near Field Communication), kunnen de productiviteit en betrouwbaarheid bewaken.

 • Toekomstbestendig ontwerp en constructie

Bouwmaterialen vertegenwoordigen een wereldwijde industrie van $ 1 biljoen. Nieuwe bouwmaterialen, zoals zelfherstellend beton en nanomaterialen, kunnen de kosten verlagen en ook de bouw versnellen, waardoor de kwaliteit en veiligheid verbeteren.

Het McKinsey-rapport heeft al enkele nieuwe technologieën naar voren gebracht. Hieronder staat een overzicht van de digitale technologietrends voor de bouwsector in 2022 met voorbeelden.

Bouwtrends: 7 futuristische ideeën en voorbeelden

1. Augmented Reality (AR)

Terwijl AR een computergegenereerd beeld op het wereldbeeld van een gebruiker plaatst, kan VR de echte wereld vervangen door een gesimuleerde omgeving. AR neemt echter snel de overhand als een opkomende trend met zijn voordelen en toepassingen ten opzichte van VR in de bouwarena.

Stel je de kracht voor van het visualiseren van de echte wereld door een cameralens. AR-systemen kunnen kritieke informatie weergeven, terwijl de gebruiker naar componenten kan kijken of waarschuwingen kan zien wanneer er risico’s in de buurt zijn. De gebruiker kan via de AR-lens waarschuwingen ontvangen als hij/zij te dicht bij objecten komt met hoge temperaturen.

AR kan ook BIM-gegevens presenteren via een visueel platform, wat kan helpen bij het bevorderen van de coördinatie tussen consultants, ontwerpers en bouwteams. AR kan dus ook worden gebruikt om projecten met klanten te bespreken.

Als u bijvoorbeeld met de opdrachtgever naar een lege bouwkavel gaat, kan een voltooid project ‘over’ de lege site worden gelegd, zodat de opdrachtgever het eindresultaat kan visualiseren.

2. Building Information Modelling (BIM)

Een andere populaire trend in de bouwtechnologie is BIM dat belooft meer nauwkeurigheid in het bouwproces te brengen. BIM zal een game-changer blijken te zijn voor de bouwsector met zijn vermogen om projectontwikkeling weer te geven in een open en zeer collaboratieve omgeving.

De technologie biedt verschillende voordelen voor bouwbedrijven. Het maakt resourcebeheer toegankelijker, maakt verbeterde samenwerking mogelijk en helpt mensen tijdens het hele project contact te houden.

De nieuwe technologie kan helpen bij het aanpakken van ‘uitdagingen’, waaronder budgetoverschrijdingen en projectvertragingen. U kunt de nieuwste versie tegenkomen, de 5D BIM, die kortere projectcycli, inzicht in de projectomvang en een toename van de productiviteit biedt.

Toonaangevende namen die de technologie hebben omarmd, zijn onder meer het in Dubai gevestigde architectenbureau Killa Design, dat een pionier is geweest achter enkele van de meest iconische gebouwen van Dubai, zoals het Museum van de Toekomst.

Enkele van de beste BIM-softwareoplossingen die in 2022 beschikbaar zijn, zijn Autodesk BIM 360, Revit, Navisworks, Tekla BIMsight, BIMobject en BIMx.

In 2022 zult u een verhoogde acceptatie van hogere niveaus van BIM vinden in de industrialisatie van de bouw.

3. Robotica

Wees niet verbaasd als u robots op uw werklocaties ziet verschijnen! Nee, het zou geen sci-fi plot zijn , maar een onvermijdelijke realiteit.

Je kunt verwachten dat robots een leidende kracht worden in de bouwarena met hun aanbod van precisie en nauwkeurigheid. De kosten van robotica kunnen in het begin hoog zijn, maar het zal de voordelen zeker waard zijn.

Met verschillende soorten robots, zoals collaboratieve industriële robots en logistieke robots, kunt u een uitgebreidere toepassing van robotica in de bouw verwachten. Dus maak je klaar om robots te omarmen terwijl ze helpen bij taken die een menselijke werknemer meer moeite zouden kosten.

Robots tillen bijvoorbeeld zware voorwerpen op en plaatsen ze in exacte coördinaten.

4. Meer prefabricage, modularisering en milieuvriendelijkheid

U zult getuige zijn van een groeiende trend naar multi-trade prefabricage.

In Dubai hebben bouwprofessionals een 3D-kantoorgebouw in ongeveer 17 dagen geprint en twee dagen ter plaatse besteed aan het assembleren ervan. U kunt verwachten dat prefabricage u geld bespaart. Als bouwprofessionals kunt u profiteren van bulkkortingen op materialen.

Een ander bijkomend voordeel is tijdwinst. Met zijn voordelen hebben professionals prefabricage gebruikt op enkele van de meest indrukwekkende projecten van de VAE, zoals Dubai Mall  en Dubai Opera.

Een andere opwindende trend is off-site constructie – a.k.a. Modularisering, die vrij gelijkaardig is aan prefabricage. Met zijn belofte van consistente kwaliteit en snellere bouwtijden kan de technologie gebouwen produceren die in overeenstemming zijn met hun traditioneel gebouwde tegenhangers.

Een ander voorbeeld,een prefab huis dat in twee dagen werd gebouwd, wat in overeenstemming is met de Saoedi-Arabische regering die de inspanningen opvoert om innovatie te versnellen en het huisbezit in het koninkrijk te vergroten. Modulair beton werd gebruikt door een lokaal bedrijf om het pand (één verdieping) in Riyad te bouwen.

Vooruitstrevende bouwbedrijven zijn dus al begonnen met het implementeren van deze strategieën om hun activiteiten uit te voeren. De standaardisatie die de nieuwe technologie biedt, helpt om kosten en doorlooptijden te verlagen.

Het extra voordeel van de technieken is dat ze milieuvriendelijk zijn omdat bij het werken aan de constructie de extra materialen gemakkelijk kunnen worden gerecycled.

5. Zelfherstellend beton

In 2022 kun je zelfherstellend beton verwachten dat wordt gebruikt op gebouwen, wegen en huizen.

Stel je het gebruik van nieuwe technologie voor om te werken aan zorgwekkende gebieden zoals structurele achteruitgang en scheuren in gebouwen. Hoewel, in een ontluikend stadium, de technologie een uitstekende oplossing zou kunnen zijn voor dergelijke pijnpunten.

Met beton als het meest geproduceerde en verbruikte materiaal in de bouwsector, geloven velen dat tegen 2030 ongeveer 5 miljard ton per jaar zal worden gebruikt.

6. Cloud en mobiele technologie

Cloudbesturingssystemen zijn al in veel industrieën in gebruik. Vandaag de dag, met mobiele apparaten die gebruikmaken van cloudtechnologie (overal en altijd), kunt u uitkijken naar het opslaan van enorme hoeveelheden informatie en deze direct delen.

Dus om concurrerend te blijven, vindt u misschien de behoefte om een cloudgebaseerd zakelijk telefoonsysteem te gebruiken dat gemakkelijk toegankelijk is.

Cloudoplossingen kunnen niet alleen het opslaan van grote hoeveelheden gegevens vergemakkelijken, maar ook toegankelijk maken voor projectmanagers, waardoor deze veilig op een externe locatie worden bewaard. Later is deze informatie toegankelijk via verbonden apparaten of via data-analyseplatforms.

Krachtige gegevensverwerking en -opslag zijn dus slechts enkele van de voordelen van cloud computing-technologie, maar dit laatste kan van cruciaal belang zijn voor bedrijven om aan hun contractuele verplichtingen te voldoen.

Cloudgebaseerde samenwerkingen in bouwprojecten

Een andere dominante trend in 2022 is Cloud-based Collaboration. Effectieve communicatie is een voorwaarde voor de succesvolle uitvoering van elk project . Met bouwprojecten met een hoge fragmentatie en verschillende teams die weinig of geen synchronisatie hebben, kunt u cloudgebaseerde samenwerkingsoplossingen verwachten, die de kloof efficiënt aanpakken.

Met verschillende projectdeelnemers en teams die wijd verspreid zijn, is het duidelijk dat de complexiteit van het project toeneemt en de sleutel tot succes is effectieve samenwerking tussen projectteams.

Volgens een onderzoeksrapport gaf 87% van de bouwsector aan open te staan voor het gebruik van cloudtechnologie voor hun processen.

In 2022 kunt u verwachten dat ontwikkelaars, ingenieurs en aannemers hun bestaande processen eenvoudig integreren en beheren via één altijd verbonden cloudgebaseerd platform. Met cloudgebaseerde samenwerkingen kunt u ook uitkijken naar realtime samenwerking.

Cloud kan aannemers helpen om in de backoffice aan dezelfde gegevenssets te werken. En u zult projecten vinden die in realtime worden uitgevoerd met nauwkeurige gegevens en digitalisering, waardoor verschillende handmatige taken worden geëlimineerd, tijd wordt bespaard, meer kostenflexibiliteit wordt geboden en de winstgevendheid en productiviteit worden verbeterd.

7. Drones

Drone-technologie evolueert snel en veel bouwplaatsen zijn sterk afhankelijk van het gebruik van drones (ook bekend als onbemande luchtvaartuigen, UAV’s).

Goldman Sachs schat dat bedrijven en overheidsinvesteringen in drone-technologie in 2021 ongeveer $ 13 miljard zouden bedragen. Als het gaat om droneproductie, kun je verwachten dat de commerciële ontwikkeling van drones in 2025 ongeveer $ 10,9 miljard zal bereiken.

In de bouwsector kan het gebruik van drones op vele manieren vergemakkelijken.

Landmeters kunnen een site in een fractie van minuten onderzoeken, wat traditioneel weken of zelfs maanden kan duren. Met het voordeel van het besparen van tijd en geld, en nauwkeurigheid en precisie, zult u meer bouwbedrijven vinden die de technologie openlijk zullen omarmen.

Back To Top