Samenwerken in het ontwerpproces

Goed samenwerken is de sleutel tot succes, dat weten we allemaal. Maar voordat u verder leest, laat het eerste woord van deze alinea nog eens bewust tot u doordringen. Dat er wordt samengewerkt is evident, maar of dat ook goed en effectief is?

Bim Info Blog

Het BIM Informatie BLOG voor de Infra sector. Hier kunt u vele artikelen vinden over en gerelateerd aan "Building Innovative Management" De connectie tussen ontwerpprocessen en management

Read more

Drie fasen van een succesvolle digitale transformatie

De meeste digitale transformaties ondervinden moeilijkheden. Toch staat digitale transformatie al minstens tien jaar bovenaan de bedrijfsagenda en vertoont geen tekenen van vertraging.

Read more

Waarom is Teamwork essentieel?

In de huidige kenniseconomie hebben de meeste van onze banen te maken met interactie met anderen. Het vermogen om als individu en samen met uw collega’s tegelijkertijd te presteren als een team is de sleutel tot groei en succes.

Read more

Actuele ontwikkelingen

Hoe houdt u alle ontwikkelingen binnen engineering bij? De digitalisering en de koppeling tussen de virtuele wereld en de realiteit wordt steeds belangrijker. Ontwikkelingen als augmented reality, IoT en artificial intelligence veranderen de sector ingrijpend. Lees het in het BIM Info Blog

Duurzaamheid

n de huidige tijd van klimaatverandering is het cruciaal dat ingenieursbureaus hun verantwoordelijkheid nemen om duurzaamheid en circulariteit als basis te gebruiken bij het ontwerpen van infrastructuur.

Inzicht in Innovatie

Als ik de mensen had gevraagd wat ze wilden, dan hadden ze gezegd: "Snellere paarden". Henry Ford

Parametrisch ontwerp,

De 3e Industriële Revolutie?

Technologische trends en ideeën voor de bouwsector in 2024

Technologische ontwikkelingen maken de weg vrij voor digitale transformatie in de bouwsector. Tegenwoordig zijn er talloze voorbeelden van hoe technologie een revolutie teweegbrengt in deze sector. Technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) helpen bouwbedrijven om hun productiviteit te optimaliseren. Het is daarom belangrijk voor bouwbedrijven om op de hoogte te blijven van de nieuwste technologische trends in de bouwsector. In deze blog bekijken we enkele van de meest opwindende trends in bouwtechnologie in 2024. Maar laten we eerst eens kijken naar wat de oorzaak is van de digitalisering in de bouw?

Recente Blog Posts

Lees hier de laatste BIM Artiklelen

Parametrisch ontwerpen, Wat is dat

Parametrisch ontwerpen is een proces waarbij op basis van data of relaties tussen onderdelen een ontwerp kan worden gegenereerd. Ook voor de infra biedt dit talloze mogelijkheden. Het concept is niet nieuw, maar neemt in de bouw de laatste jaren een enorme vlucht

Grasshopper, Dynamo, visueel programmeren. Je komt het overal tegen maar wat houdt dit precies in? Heeft dit iets met BIM te maken? Wat betekent dit voor het ontwerpproces. Hebben wij er wat aan in onze organisatie? En kunnen wij dit ook?

parametrisch ontwerpen kan beter worden aangeduid als ‘parametrisch en associatief ontwerpen’. In deze blog wordt verder alleen de term ‘parametrisch ontwerpen’  gebruikt.  Associatief betekent dat er relaties (bewerkingslogica) tussen de parameters bestaan. Wat Parametrisch Ontwerpen bijzonder maakt, is dat de Ontwerper niet alleen de parameters maar ook deze bewerkingslogica expliciet moet definiëren (modelleren).

Dit betekent feitelijk dat parametrisch ontwerpen precies gaat doen wat de Ontwerper wil want hij/zij heeft het zelf gedefinieerd. De software is geen ‘black box’ meer die zijn interne werking verbergt; de ontwerper kan precies zien wat er gebeurt en als hij/zij niet tevreden is, wordt het aangepast

Er zijn vier motieven om een parametrisch model op te zetten:

Vormgeving; Bij complexe vormen, zoals dubbelgekromde vlakken of andere sferische constructies, kan een parametrisch model helpen om snel een 3D-model te genereren.

Productie; Bij een hoge mate van herhaling van dezelfde soort berekeningen, kunnen parametrische modellen het productieproces versnellen. Vooral als er ook automatisch hoeveelheden, Rapporten, ontwerptek. of andere deliverables worden gegenereerd.

Optimalisatie; Constructies waarvoor een volledig parametrisch model is gemaakt, zijn vaak geschikt voor optimalisatiestudies. Evolutionaire algoritmes worden ingezet om efficiëntere optimalisaties uit te voeren. Galapagos van Grasshopper is een voorbeeld van een dergelijk algoritme

Flexibiliteit; Het bieden van flexibiliteit is waardevol tijdens het ontwerpproces. Aan het begin van een ontwerpproces is nog veel onduidelijk. Een parametrisch model is handig bij veranderingen. Als er wijzigingen optreden, hoeven dezelfde handelingen niet opnieuw te worden uitgevoerd.

Parametrisch ontwerpen disruptief?

“Weer aan het spelen met je spaghetti-modellen?”
Dat hoor je nog wel eens als er weer een parametrisch model op het scherm staat, opgezet in Dynamo of Grasshopper. Wel zien wij nog enige terughoudendheid voor toepassing van parametrisch ontwerpen in de projecten. Dit wordt mede veroorzaakt doordat naast gebruik van een nieuwe technologie, parametrisch ontwerpen ook een andere werkwijze vraagt.
Parametrisch ontwerpen kan leiden tot een verschuiving van werkzaamheden, van herhaaldelijk repetitief werk naar meer tijd voor integrale afstemming.

Huidige businessmodellen en verdienmodellen zullen daarbij gaan veranderen. Worden we betaald om een ontwerp te leveren, voor elke variant die we maken, of voor het inzicht in ontwerpkeuzen en voor de toegevoegde waarde van ons advies? Dit zal een verschuiving zijn naar meer hoogwaardig advies waarbij de kwaliteit van de oplossing, bijdrage of besparing aan het ontwerp telt in plaats van een vergoeding voor het leveren van enkel de eerste oplossing.

Wat is de meerwaarde
  • Het proces is accuraat, er wordt exact voldaan aan vooraf gegeven regels;
  • het levert constante kwaliteit, zonder menselijke fouten;
  • modellen kunnen worden hergebruikt in andere projecten;
  • verschillende ontwerpoplossingen kunnen worden verkend en inzichtelijk gemaakt, onder meer door simulatie;
  • de relatieve prestatie ten opzichte van alternatieven kan worden gekwantificeerd;
  • oplossingen kunnen worden geoptimaliseerd;
  • het geeft flexibiliteit voor het ontwerpproces, er kan worden geanticipeerd op wijzigingen;
  • ontwerpvrijheid word behouden;
  • het proces wordt efficiënter: minder inzet, verkorting van doorlooptijd.
Heb je nog wel een creatief ontwerpproces wanneer je een parametrisch model gebruikt?

Natuurlijk! Wanneer u begint, is het heel belangrijk dat u weet wat u met het ontwerp wilt bereiken. Data op zichzelf heeft geen betekenis. U moet er waardes aan toekennen. Vervolgens versterkt het parametrisch model het creatieve proces door te laten zien hoeveel er binnen de gestelde randvoorwaarden mogelijk is. Vaak is dat veel meer dan u zelf zou bedenken. Gedurende het proces kunt waardes toevoegen en aanpassen. Zo wordt het model steeds verfijnder, totdat u uitkomt bij het gewenste resultaat.

De ingenieur heeft circulaire verantwoordelijkheid

In de huidige tijd van klimaatverandering is het cruciaal dat ingenieursbureaus hun verantwoordelijkheid nemen om duurzaamheid en circulariteit als basis te gebruiken bij het ontwerpen van infrastructuur.

Circulariteit: Een Noodzaak, Geen Keuze

Circulariteit vermindert afval en bevordert hergebruik van materialen. Het doel is om materiaalkringlopen te sluiten. Zo behouden grondstoffen hun waarde. Gebouwen en infrastructuur worden demonteerbaar ontworpen. Materialen zijn dan herbruikbaar of makkelijk recyclebaar.

De Rol van Ingenieursbureaus

Ingenieursbureaus spelen een cruciale rol in deze transitie. Ze zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen van de infrastructuur die onze steden en gemeenschappen vormgeeft. Door duurzaamheid en circulariteit in hun ontwerpen te integreren, kunnen ze helpen om de impact van de bouwsector op het milieu te verminderen.

Uitdagingen en Kansen

Circulair ontwerpen is uitdagend maar biedt kansen. Het vraagt om een nieuwe ontwerp-, bouw- en materiaalgebruik. Innovatie, samenwerking en visie overwinnen deze uitdagingen voor een duurzamere toekomst.

Ingenieursbureaus dragen een grote verantwoordelijkheid. Circulariteit moet de basis zijn bij infrastructuurontwerp. Dit is ethisch en noodzakelijk voor onze planeet. Zo spelen zij een sleutelrol in de circulaire economie.

Circulariteit integreren

Ontwerp voor Demontage: Kunstwerken moeten zo worden ontworpen dat ze gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd en de materialen kunnen worden hergebruikt in nieuwe projecten.

Pas Modulaire Constructie Toe: Modulaire constructie vormt een essentieel onderdeel van de circulaire bouw. Dankzij modulaire constructie kunnen gebouwen eenvoudig worden aangepast aan veranderende behoeften en functies, waardoor ze langer bruikbaar blijven en de kans op sloop en afval wordt verminderd.

Selecteer Circulaire Bouwmaterialen: Het selecteren van circulaire bouwmaterialen is van groot belang om ervoor te zorgen dat de materialen na demontage opnieuw kunnen worden ingezet zonder kwaliteitsverlies.

Bewustwording en Betrokkenheid: Het is belangrijk dat alle betrokkenen zich bewust zijn van de principes van circulariteit en bereid zijn om hieraan bij te dragen. Dit kan worden bereikt door deel te nemen aan bijscholingsprogramma’s, trainingen en workshops die gericht zijn op circulaire ontwerpstrategieën en duurzame bouwmethoden.

Wat is het verschil tussen BIM en Digital Twin?

Als je alleen de termen hoort, klinken “Building Information Model (BIM)” en “Digital Twin Technology” erg op elkaar. Zelfs als je de tijd neemt om door Wikipedia te bladeren, lijken ze op het eerste gezicht vergelijkbaar:

Een bouwwerkinformatiemodel, in het Engels building information model, beter bekend bij de afkorting BIM, is een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld

BIM is belangrijk bij het verbinden van informatie tussen belanghebbenden op een bouwplaats, maar schiet tekort in het aantonen van waarde gedurende de levenscyclus van een project. BIM helpt bij het vormgeven van een duidelijke projectvisie vóór ontwerp of bouw, maar voor voortdurende waarde zijn samenwerkende datamodellen en real-time inzichten nodig.

Digitale tweelingen zijn uiterst nuttig door BIM-gegevens te gebruiken om gedetailleerde weergaven van objecten en systemen te tonen. Ze bieden inzicht in de prestaties volgen hun geschiedenis en integreren projectgegevens met actuele prestatie-informatie.

Digitale tweelingen winnen snel aan populariteit door IoT-sensoren, 3D CAD-bestanden en augmented reality te combineren. Ze maken predictief onderhoud mogelijk door continu gegevens te voeden. Sensoren monitoren apparatuur op componentniveau, waardoor nauwkeurige voorspellingen van storingen mogelijk zijn.

Predictief onderhoud verhoogt de beschikbaarheid voor klanten, wat resulteert in verhoogde ROI, productiviteit en klanttevredenheid. Door apparatuur voor uitval te repareren, kunnen bedrijven meer klanten bedienen.

Digitale tweelingen bieden voordelen voorbij voorspellende inzichten. Organisaties kunnen gegevens gebruiken om de werklast van apparatuur aan te passen, wat de efficiëntie verhoogt zonder voortdurend toezicht.

Conclusie Terwijl BIM uitblinkt in projectvisie, bieden digitale tweelingen real-time inzichten en samenwerking tussen ontwerp- en bouwfases. Digitale tweelingen optimaliseren continu activaprestaties gedurende hun levenscyclus, waardoor ze een essentieel instrument zijn voor meerwaarde en operatiemodernisering.

Back To Top