Informatie over BIM in de Infra

Met Building Information Modeling verandert de manier waarop in de infra wordt ontworpen, gebouwd en beheerd. BIM-oplossingen helpen u informatie om te zetten in inzicht, en zakelijke waarde te leveren bij elke stap in het proces. Faalkosten maken naar schatting circa 20 procent van de totale bouwkosten uit. Een groot gedeelte hiervan zijn structurele (te voorkomen) kosten. Door de onzekere (financiële) tijd wordt de druk op kostenverlaging en procesverbetering steeds groter om onderscheidend te zijn in de markt. Men zoekt de oplossing op de plek waar de meeste verspilling is weg te nemen: extern en in afstemming en samenwerking met andere partijen. Op uiteenlopende wijze hebben organisaties binnen en buiten de bouw de handen ineengeslagen om ‘samen’ meer waarde te creëren dan ‘alleen’ mogelijk was.

Bim Info Blog

Het BIM Informatie BLOG voor de Infra sector. Hier kunt u vele artikelen vinden over en gerelateerd aan BIM

Read more

Digital Design

Parametrisch ontwerpen is een proces waarbij op basis van data of relaties tussen onderdelen een ontwerp kan worden gegenereerd.

Read more

De BIM manager

In een notendop: Een BIM manager is een ervaren professional die, de BIM processen, het beleid, de technologie en de mensen aanstuurt!

Read more

Actuele ontwikkelingen

Hoe houdt u alle ontwikkelingen binnen engineering bij? De digitalisering en de koppeling tussen de virtuele wereld en de realiteit wordt steeds belangrijker. Ontwikkelingen als BIM technologie, augmented reality, IoT en artificial intelligence veranderen de sector ingrijpend. Lees het in het BIM Info Blog

Digital Twin

Het is de verwachting dat digital twins productieprocessen gaan veranderen en innovatie versnellen.

Inzicht in Innovatie

Als ik de mensen had gevraagd wat ze wilden, dan hadden ze gezegd: "Snellere paarden". Henry Ford

Parametrisch ontwerp,

De 3e Industriële Revolutie?

BIM level 2; Bent u er klaar voor?

Succesvol samenwerken als team. Ja, dat willen we allemaal wel, maar… hoe zorg je nou dat er écht succesvol wordt samengewerkt? De bouw is een dynamische bedrijfstak, waarin veel specialisten werkzaam zijn. Gezien de scherpe concurrentie staan de prijzen onder druk. Bouwbedrijven die nu en in de toekomst goed willen presteren, moeten alle zeilen bijzetten om hun efficiency te verhogen, faalkosten terug te dringen en algemene kosten te beheersen.

Recente Blog Posts

Lees hier de laatste BIM Artiklelen

Hoe kan een gevoel van urgentie voor digitale transformatie worden gecreëerd?

In veel gevallen, wanneer een organisatie de technologische vooruitgang van vandaag niet bijhoudt, is de top van die organisatie zich daarvan bewust. Maar toch worden er geen veranderingen doorgevoerd en wordt er geen digitale transformatie in gang gezet. Hoe komt dat? In een aantal gevallen is er geen gevoel van urgentie – geen gevoel dat er niet alleen iets moet gebeuren, maar het moet nu gebeuren. In deze blog geven we u een paar tips om deze urgentie te creëren en de digitale transformatie in gang te zetten.

Wat als u de enige bent die zenuwachtig wordt als de concurrentie nieuwe technologieën in hun organisatie introduceert? Als u de enige lijkt te zijn die last heeft van verouderde bedrijfsprocessen? Of erger nog: iedereen heeft er last van, maar niemand doet er iets aan.

Het kan zijn dat er een gevoel van urgentie in uw organisatie ontbreekt. Iedereen weet dat digitale transformatie moet gebeuren om relevant te blijven, maar het lijkt niet hoog op de prioriteitenlijst te staan. Dus: er gebeurt niets. Hoe creëer je dan dat gevoel van urgentie, om de digitale transformatie te laten plaatsvinden?

Zorg dat uw collega’s de situatie begrijpen
Verandering begint in de hoofden van de mensen. En aan de top van een organisatie. Deze mensen zijn degenen wier handpalmen moeten gaan zweten als men ziet dat men met een verouderd werkproces bezig is en rillen bij het zien van een concurrent die met succes Digital Design heeft geïmplementeerd

Het is heel goed mogelijk dat anderen de situatie gewoonweg niet zo hebben ervaren als jij. Zijn ze zich wel bewust van de veranderingen om hen heen? Of liever gezegd, het gebrek aan verandering binnen de organisatie zelf? En bovenal, zijn ze zich bewust van de urgentie van digitale transformatie? Allereerst is het belangrijk om na te gaan of anderen inderdaad hebben gezien wat jij hebt gezien. Of dat ze zich er helemaal niet van bewust zijn geweest.

Leg de gevolgen uit
Wat gebeurt er als er niets gebeurt? En wanneer? Creëer druk door realistische scenario’s te geven van wat er zal gebeuren als er op korte termijn niets verandert. Maak ze concreet: gebruik voorspellingen op basis van getallen en concrete feiten, of voorbeelden van soortgelijke bedrijven die het onvermijdelijke negeren. Toys R Us is een triest voorbeeld van een bedrijf dat de digitale ontwikkelingen om hen heen volledig negeerde en daardoor ten onder ging. Geef ze een tijdlijn van wanneer deze gevolgen zich zullen voordoen, en hoe snel elke transformatie moet beginnen om ze te vermijden.

Hier zijn enkele overdenkingen die u aan de collega’s kan meegeven:

  • – Wat zijn de veiligheidsrisico’s als u niet verandert?
  • – Wat zijn de verborgen kosten die u maakt door te veranderen?
  • – Wat is de impact op de verschillende afdelingen en het werk van de mensen?
  • – Welke impact heeft deze verandering op de advies- en engineeringskosten?

Een stevige maar genuanceerde aanpak is hier op zijn plaats; u wilt geen paniek zaaien.  Het is het verschil tussen het brandwerend maken van een gebouw en het indrukken van de sprinklerknop terwijl het gebouw afbrandt; de eerste is een verbetering om in de toekomst van te profiteren, de tweede is een paniekreactie en heeft, hoewel effectief, slechts een zeer kortstondig effect. Waarna je nog steeds achterblijft met brandschade.

Zorg voor een oplossing – en een manier om er te komen
Gevolgen zijn belangrijk om te begrijpen, maar de gevolgen alleen zullen de mensen niet altijd in de juiste ‘mindset krijgen. Alleen het benadrukken van wat er fout gaat, kan zelfs volledig het tegenovergestelde doen. Het is cognitieve dissonantie: mensen houden niet van het probleem, ze willen het niet horen, vinden het te onplezierig om mee om te gaan, dus schuiven ze het weg in hun achterhoofd en doen alsof het probleem niet bestaat.

Zoals gezegd: verandering gebeurt in de geest. Voor een groot deel gaat het om emotie, 

 Dus geef mensen niet alleen een visie op dreigend onheil, maar ook een visie op een betere toekomst. Stimuleer ze met hoe beter het kan  en een concrete manier om er te komen. 

Het is altijd goed om voorbeelden te laten zien van anderen die het goed hebben gedaan. En waarom zouden we de concurrenten niet laten zien wie de verandering met succes heeft doorgevoerd? Het kan erg stimulerend zijn om voorbeelden van de concurentie te latend zien.

Doe uw deel om te helpen
Maak deel uit van de oplossing. Dring er niet alleen op aan om te veranderen, maar bied aan om de verandering zelf te ondersteunen. Dat betekent niet dat je het hele project op je moet nemen; zoek gewoon uit wat je zou kunnen doen om te helpen en bieden om dat te doen. Want veel handen verlichten de last, toch?

Verandering realiseren is niet eenvoudig, zeker niet als die verandering niet eens in de hoofden van de mensen zit. 

Bron  Georgien Modijefsky 

Digital Twin

De Digital Twin technologie is ontstaan in de industriële sector, maar tegenwoordig komen we het steeds vaker tegen in de Infra. Maar wat is het precies en wat zijn de toepassingen? In het kort komt een Digital Twin eigenlijk neer op een digitale versie van een project.

Een Digital Twin is in de basis een digitale vorm van een fysiek object of systeem. Het idee is verder gegroeid en omvat nu ook grotere simulaties, zoals gebouwen, fabrieken en zelfs steden.

Brede toepassingen

De toepassingen zijn in allerlei sectoren denkbaar, waaronder energie, transport, bouw en productie. Grote complexe objecten zoals, boorplatformen en turbines kunnen digitaal ontworpen en getest worden voordat ze daadwerkelijk fysiek worden geproduceerd.

Opkomst Digital Twin

ICT onderzoeksbureau Gartner is sinds 2016 de drijvende kracht achter het begrip digital twin. In maart 2018 meldde Gartner dat bijna de helft van ondervraagde bedrijven in China, de VS, Duitsland en Japan die bezig zijn met Internet of Things (IoT), deze toepassing ook voor digital twins (willen) gebruiken. Gartner becijfert het aantal sensoren en endpoints voor 2020 op 21 miljard wereldwijd. Minstens de helft van de productiebedrijven met meer dan vijf miljard omzet zal volgens Gartner in 2020 een digital twin van producten of kapitaalgoederen hebben. Bovendien spreekt het rapport de verwachting uit dat het gebruik van digital twins tot 2022 gaat verdrievoudigen.

Digital twins vullen met operationele data

Er is een nauw verband tussen IoT en Digital twins. Maar wat is dat verband nu precies? Een digital twin is een omschrijving en een 3D-rendering van een object (of proces), met alle bijbehorende sensoren. Daarmee speelt de digitale tweeling een rol bij het ontwerp, de operatie, verbetering en het onderhoud. Internet of Things-sensoriek maakt het mogelijk om digital twins te vullen met operationele data: een 3D-CAD-model met daarin de ‘echte’ functionaliteit opgenomen.
Als de data uit de fysieke omgeving aan het model worden toegevoegd, ontstaat een wisselwerking: het vertrekpunt voor het maken van optimalisatieslagen. Als de omgevingsfactoren veranderen, hoe reageert het object? Zo zijn verschillende scenario’s veilig te simuleren en kan de beste configuratie worden geselecteerd.

Digital twin versus werkelijkheid

IoT is uiteindelijk de factor die de brug tussen model en werkelijkheid slaat.
De data uit sensoren maakt duidelijk hoe gebruikers een object in werkelijkheid gebruiken en welke praktijkomstandigheden dit binnen dit systeem veroorzaakt. Daaruit valt bijvoorbeeld af te leiden welke onderdelen het hard te verduren krijgen of welke verbeteringen de gebruikers graag zouden zien. IoT biedt daarmee data als basis voor intelligentie. Zo wordt het mogelijk om met digital twins verbeteringen te bereiken en gericht te sturen. Het oprukken van IoT is meteen een belangrijke verklaring voor de (verwachte) groei van het aantal digital twins.

Digital twins hebben de toekomst

Het is de verwachting dat digital twins productieprocessen gaan veranderen en innovatie versnellen. De beloften variëren van lagere ontwikkelings- en operationele kosten tot geoptimaliseerde maintenance . Het biedt de mogelijkheid om kennis te borgen en sneller te ontwikkelen.
Volgens sommigen kunnen we nu nog maar het topje van de ijsberg aan mogelijkheden zien. Voor de toekomst vergroot de koppeling met augmented reality en kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld de mogelijkheden nog verder.

Duidelijk gebruiksdoel

Succesvol gebruik zal niet makkelijk zijn.” Begin er dan ook alleen aan als er een duidelijk gebruiksdoel voor ogen staat. Meegaan uit angst om achter te blijven is een recept voor teleurstelling. Blijf nuchter, weeg investeringen en opbrengsten tegen elkaar af. Wie er niet goed over nadenkt, eindigt met een model waar van alles ingaat maar niets uitkomt.
Een Digital twin kan technologische overkill zijn voor bepaalde bedrijfsvragen. Er zijn ook zorgen over kosten, beveiliging, privacy en integratie.” Wat de vorm ook is van de fysieke werkelijkheid die de digital twin weergeeft, zorg dat de tweeling met beide benen op de grond blijft.

Bronnen: Leendert van der Ent

BIM standaarden PAS1192 / ISO19650

Wat is ISO19650?

In 2018 heeft ISO ’s werelds eerste internationale norm voor informatiemanagement met gebruik van BIM gepubliceerd, namelijk ISO 19650. Wanneer bedrijven zich certificeren mbv de ISO 19650, betekent dat zij kunnen aantonen dat hun organisatie bepaalde processen op BIM Level 2 hebben georganiseerd. 

BIM Level 2 is het beheer van alle bouwinformatie van de gehele keten en van toepassing op de hele levenscyclus van het object, van ontwerp tot uitvoering, onderhoud en uiteindelijk sloop, door het gebruik van digitale modellen. De essentie van BIM Level 2 ligt in de samenwerking tussen ingenieurs, opdrachtgevers, architecten en aannemers. Zij wisselen projectinformatie uit in een virtuele omgeving (common data environment) tussen al deze disciplines en met een multidisciplinair samengesteld model van het bouwwerk.

ISO19650 is de internationale norm voor het beheer van informatie over de gehele levenscyclus van een project met behulp van Building Information Modelling (BIM). Het bevat dezelfde principes en hoge eisen als BIM level 2 en vervangt de PAS 1192 normen.

In 2019 werden de eerste twee internationale normen van de ISO19650-serie gepubliceerd:

BS EN ISO 19650-1: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling – Information management using building information modelling: Concepts and principles

BS EN ISO 19650-2: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling – Information management using building information modelling: Delivery phase of the assets

Deze twee normen zijn gebaseerd op de Britse normen voor informatiebeheer met behulp van Building Information Modelling, namelijk BS 1192:2007 + A2:2016 en PAS 1192-2:2013. De principes blijven gelijk aan deze normen, met behoud van de terminologiewijzigingen via de National Forewords en de National Annex van het Verenigd Koninkrijk.

Back To Top