Informatie over BIM in de Infra

Met Building Information Modeling verandert de manier waarop in de infra wordt ontworpen, gebouwd en beheerd. BIM-oplossingen helpen u informatie om te zetten in inzicht, en zakelijke waarde te leveren bij elke stap in het proces. Faalkosten maken naar schatting circa 20 procent van de totale bouwkosten uit. Een groot gedeelte hiervan zijn structurele (te voorkomen) kosten. Door de onzekere (financiële) tijd wordt de druk op kostenverlaging en procesverbetering steeds groter om onderscheidend te zijn in de markt. Men zoekt de oplossing op de plek waar de meeste verspilling is weg te nemen: extern en in afstemming en samenwerking met andere partijen. Op uiteenlopende wijze hebben organisaties binnen en buiten de bouw de handen ineengeslagen om ‘samen’ meer waarde te creëren dan ‘alleen’ mogelijk was.

Bim Info Blog

Het BIM Informatie BLOG voor de Infra sector. Hier kunt u vele artikelen vinden over en gerelateerd aan BIM

Read more

Digital Design

Parametrisch ontwerpen is een proces waarbij op basis van data of relaties tussen onderdelen een ontwerp kan worden gegenereerd.

Read more

De BIM manager

In een notendop: Een BIM manager is een ervaren professional die, de BIM processen, het beleid, de technologie en de mensen aanstuurt!

Read more

Actuele ontwikkelingen

Hoe houdt u alle ontwikkelingen binnen engineering bij? De digitalisering en de koppeling tussen de virtuele wereld en de realiteit wordt steeds belangrijker. Ontwikkelingen als BIM technologie, augmented reality, IoT en artificial intelligence veranderen de sector ingrijpend. Lees het in het BIM Info Blog

Digital Twin

Het is de verwachting dat digital twins productieprocessen gaan veranderen en innovatie versnellen.

Inzicht in Innovatie

Als ik de mensen had gevraagd wat ze wilden, dan hadden ze gezegd: "Snellere paarden". Henry Ford

Parametrisch ontwerp,

De 3e Industriële Revolutie?

BIM level 2; Bent u er klaar voor?

Succesvol samenwerken als team. Ja, dat willen we allemaal wel, maar… hoe zorg je nou dat er écht succesvol wordt samengewerkt? De bouw is een dynamische bedrijfstak, waarin veel specialisten werkzaam zijn. Gezien de scherpe concurrentie staan de prijzen onder druk. Bouwbedrijven die nu en in de toekomst goed willen presteren, moeten alle zeilen bijzetten om hun efficiency te verhogen, faalkosten terug te dringen en algemene kosten te beheersen.

Recente Blog Posts

Lees hier de laatste BIM Artiklelen

BIM basis Infra

Naadloze uitwisseling van digitale informatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers is essentieel en versnelt de digitalisering van de infrasector. Dit kan alleen als alle betrokken partijen dezelfde taal spreken. Daarom introduceren de Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven (VIB) van Bouwend Nederland en het BIM Loket de BIM basis Infra. Met deze afspraken over gegevensuitwisseling zet de sector een belangrijke stap naar beter digitaal samenwerken.

Geen nieuwe standaard – maar wel dezelfde taal

Opdrachtgever, opdrachtnemer, leverancier en onderaannemer in de infrastructuur beschikken hiermee over een gemeenschappelijke taal voor 3D-modelleren. De BIM basis Infra is geen nieuwe standaard maar een antwoord op de vraag: hoe gaan we digitale informatie in de infra gestructureerd en eenduidig uitwisselen?

Met BIM basis Infra zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van modellen, denk daarbij aan bestandsnamen en type CAD-bestanden (zoals .dwg). Maar ook welk geografische coördinatenstelsel wordt gebruikt om een brug of weg te positioneren, zodat alle modellen op elkaar passen.

Downloads

Onderstaande downloads worden ter beschikking gesteld door de initiatiefnemers en ontsloten via het BIM Loket.

BIM basis Infra

Hoe kan een gevoel van urgentie voor digitale transformatie worden gecreëerd?

In veel gevallen, wanneer een organisatie de technologische vooruitgang van vandaag niet bijhoudt, is de top van die organisatie zich daarvan bewust. Maar toch worden er geen veranderingen doorgevoerd en wordt er geen digitale transformatie in gang gezet. Hoe komt dat? In een aantal gevallen is er geen gevoel van urgentie – geen gevoel dat er niet alleen iets moet gebeuren, maar het moet nu gebeuren. In deze blog geven we u een paar tips om deze urgentie te creëren en de digitale transformatie in gang te zetten.

Wat als u de enige bent die zenuwachtig wordt als de concurrentie nieuwe technologieën in hun organisatie introduceert? Als u de enige lijkt te zijn die last heeft van verouderde bedrijfsprocessen? Of erger nog: iedereen heeft er last van, maar niemand doet er iets aan.

Het kan zijn dat er een gevoel van urgentie in uw organisatie ontbreekt. Iedereen weet dat digitale transformatie moet gebeuren om relevant te blijven, maar het lijkt niet hoog op de prioriteitenlijst te staan. Dus: er gebeurt niets. Hoe creëer je dan dat gevoel van urgentie, om de digitale transformatie te laten plaatsvinden?

Zorg dat uw collega’s de situatie begrijpen
Verandering begint in de hoofden van de mensen. En aan de top van een organisatie. Deze mensen zijn degenen wier handpalmen moeten gaan zweten als men ziet dat men met een verouderd werkproces bezig is en rillen bij het zien van een concurrent die met succes Digital Design heeft geïmplementeerd

Het is heel goed mogelijk dat anderen de situatie gewoonweg niet zo hebben ervaren als jij. Zijn ze zich wel bewust van de veranderingen om hen heen? Of liever gezegd, het gebrek aan verandering binnen de organisatie zelf? En bovenal, zijn ze zich bewust van de urgentie van digitale transformatie? Allereerst is het belangrijk om na te gaan of anderen inderdaad hebben gezien wat jij hebt gezien. Of dat ze zich er helemaal niet van bewust zijn geweest.

Leg de gevolgen uit
Wat gebeurt er als er niets gebeurt? En wanneer? Creëer druk door realistische scenario’s te geven van wat er zal gebeuren als er op korte termijn niets verandert. Maak ze concreet: gebruik voorspellingen op basis van getallen en concrete feiten, of voorbeelden van soortgelijke bedrijven die het onvermijdelijke negeren. Toys R Us is een triest voorbeeld van een bedrijf dat de digitale ontwikkelingen om hen heen volledig negeerde en daardoor ten onder ging. Geef ze een tijdlijn van wanneer deze gevolgen zich zullen voordoen, en hoe snel elke transformatie moet beginnen om ze te vermijden.

Hier zijn enkele overdenkingen die u aan de collega’s kan meegeven:

 • – Wat zijn de veiligheidsrisico’s als u niet verandert?
 • – Wat zijn de verborgen kosten die u maakt door niet te  veranderen?
 • – Wat is de impact op de verschillende afdelingen en het werk van de mensen?
 • – Welke impact heeft deze verandering op het ontwerp en daarmee ook op de bouwkosten van uw project?

Een stevige maar genuanceerde aanpak is hier op zijn plaats; u wilt geen paniek zaaien.  Het is het verschil tussen het brandwerend maken van een gebouw en het indrukken van de sprinklerknop terwijl het gebouw afbrandt; de eerste is een verbetering om in de toekomst van te profiteren, de tweede is een paniekreactie en heeft, hoewel effectief, slechts een zeer kortstondig effect. Waarna je nog steeds achterblijft met brandschade.

Zorg voor een oplossing – en een manier om er te komen
Gevolgen zijn belangrijk om te begrijpen, maar de gevolgen alleen zullen de mensen niet altijd in de juiste ‘mindset krijgen. Alleen het benadrukken van wat er fout gaat, kan zelfs volledig het tegenovergestelde doen. Het is cognitieve dissonantie: mensen houden niet van het probleem, ze willen het niet horen, vinden het te onplezierig om mee om te gaan, dus schuiven ze het weg in hun achterhoofd en doen alsof het probleem niet bestaat.

Zoals gezegd: verandering gebeurt in de geest. Voor een groot deel gaat het om emotie, 

 Dus geef mensen niet alleen een visie op dreigend onheil, maar ook een visie op een betere toekomst. Stimuleer ze met hoe beter het kan  en een concrete manier om er te komen. 

Het is altijd goed om voorbeelden te laten zien van anderen die het goed hebben gedaan. En waarom zouden we de concurrenten niet laten zien wie de verandering met succes heeft doorgevoerd? Het kan erg stimulerend zijn om voorbeelden van de concurentie te latend zien.

Doe uw deel om te helpen
Maak deel uit van de oplossing. Dring er niet alleen op aan om te veranderen, maar bied aan om de verandering zelf te ondersteunen. Dat betekent niet dat je het hele project op je moet nemen; zoek gewoon uit wat je zou kunnen doen om te helpen en bieden om dat te doen. Want veel handen verlichten de last, toch?

Verandering realiseren is niet eenvoudig, zeker niet als die verandering niet eens in de hoofden van de mensen zit. 

Bron  Georgien Modijefsky 

Parametrisch ontwerp Kraanopstelplaatsen

De grootte en de hoogte van windturbines op land zijn in de afgelopen decennia flink toegenomen. De kranen die nodig zijn voor de opbouw (en het onderhoud) van deze turbines, hebben daarmee ook een forse ontwikkeling doorgemaakt. Ze zijn groter en zwaarder geworden, met als gevolg toenemende kraanbelastingen. Dit vereist een zorgvuldig, veilig en economisch verantwoord ontwerp van de opstelplaatsen van deze kranen. Daarbij speelt een groot aantal locatiespecifieke factoren een rol, zoals het kraantype, de belastingen, de omgeving en de veelal slappe ondergrond in het westen van Nederland. Ook het op juiste wijze verwerken van de potentiële risico’s gerelateerd aan de hijswerkzaamheden vraagt specifieke aandacht.

Het ontwerpen van een kraanopstelplaats is redelijk complex. De redenen hiervoor zijn locatiespecifieke factoren, waardoor een ontwerp op maat nodig is. Daar komt bij, dat vaak pas op een laat moment bekend is welke kraan of welk kraantype zal worden ingezet en welke belastingen daadwerkelijk zullen optreden. Het opstellen van een concreet toegesneden ontwerp vóórdat de werkelijk toe te passen kraan bekend is – inclusief bijbehorende drukfiguur en windbelasting – zal vaak leiden tot een herontwerp in een later stadium.  Dit zorgt ervoor dat het een risicovol onderdeel van een windmolenproject is. BAM Infraconsult heeft de afgelopen periode een applicatie ontwikkeld welke, volgens een geverifieerd ontwerpproces, snel en flexibel een optimaal product kan opleveren.

De onderstaande motieven een belangrijke rol om een parametrisch model voor Kraanopstelplaatsen te ontwikkelen:

 1. Productie; Bij een hoge mate van herhaling van dezelfde soort berekeningen, zal het  parametrische model het engineeringsproces versnellen. In het geautomatiseerde ontwerpproces worden de Draagkracht, Stabiliteit & Zettingen (direct en langdurig) locatiespecifiek berekend. Daarbij wordt de constructieve opbouw en het ontwerprapport automatisch  gegenereerd.
 2. Optimalisatie; een volledig parametrische kraanopstelplaats is uitermate geschikt voor optimalisatiestudies. We kunnen snel zien welke invloeden bepaalde basisgegevens hebben op de constructieopbouw. En daarmee de constructieve veiligheid, kosten, etc.
 3. Flexibiliteit; zoals eerder vermeld, zijn de definitieve belastingen meestal pas laat bekend. Het bieden van flexibiliteit is daarom erg belangrijk tijdens het ontwerpproces. Een parametrisch ontwerp zal hiervoor de oplossing bieden.

Hoe werkt het parametrisch ontwerp van de Kraanopstelplaats;

 • Er wordt begonnen met het invoeren van de basisgegevens. Dit zijn o.a. de eisen vanuit de VS1 en de bodemopbouw per locatie.
 • Vervolgens wordt een (batch) zettingsberekening gemaakt met de benodigde zettingsversnellende maatregelen.
 • Bij de draagkrachtberekening worden de afmetingen van de kraanopstelplaats bepaald. Tevens wordt besloten of er wel/geen Geogrids nodig zijn in combinatie met een schottenplan
 • Daarna wordt er een verificatieberekening uitgevoerd.
 • Het geautomatiseerde ontwerpproces wordt afgesloten met een ontwerprapportage

Back To Top