Samenwerken in het ontwerpproces

Goed samenwerken is de sleutel tot succes, dat weten we allemaal. Maar voordat u verder leest, laat het eerste woord van deze alinea nog eens bewust tot u doordringen. Dat er wordt samengewerkt is evident, maar of dat ook goed en effectief is?

Bim Info Blog

Het BIM Informatie BLOG voor de Infra sector. Hier kunt u vele artikelen vinden over en gerelateerd aan "Building Innovative Management" De connectie tussen ontwerpprocessen en management

Read more

Drie fasen van een succesvolle digitale transformatie

De meeste digitale transformaties ondervinden moeilijkheden. Toch staat digitale transformatie al minstens tien jaar bovenaan de bedrijfsagenda en vertoont geen tekenen van vertraging.

Read more

Waarom is Teamwork essentieel?

In de huidige kenniseconomie hebben de meeste van onze banen te maken met interactie met anderen. Het vermogen om als individu en samen met uw collega’s tegelijkertijd te presteren als een team is de sleutel tot groei en succes.

Read more

Actuele ontwikkelingen

Hoe houdt u alle ontwikkelingen binnen engineering bij? De digitalisering en de koppeling tussen de virtuele wereld en de realiteit wordt steeds belangrijker. Ontwikkelingen als augmented reality, IoT en artificial intelligence veranderen de sector ingrijpend. Lees het in het BIM Info Blog

Digital Twin

Het is de verwachting dat digital twins productieprocessen gaan veranderen en innovatie versnellen.

Inzicht in Innovatie

Als ik de mensen had gevraagd wat ze wilden, dan hadden ze gezegd: "Snellere paarden". Henry Ford

Parametrisch ontwerp,

De 3e Industriële Revolutie?

Technologische trends en ideeën voor de bouwsector in 2023

Technologische ontwikkelingen maken de weg vrij voor digitale transformatie in de bouwsector. Tegenwoordig zijn er talloze voorbeelden van hoe technologie een revolutie teweegbrengt in deze sector. Technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) helpen bouwbedrijven om hun productiviteit te optimaliseren. Het is daarom belangrijk voor bouwbedrijven om op de hoogte te blijven van de nieuwste technologische trends in de bouwsector. In deze blog bekijken we enkele van de meest opwindende trends in bouwtechnologie in 2023. Maar laten we eerst eens kijken naar wat de oorzaak is van de digitalisering in de bouw?

Recente Blog Posts

Lees hier de laatste BIM Artiklelen

Bouw Innovatie Management in de Bouwsector

De bouwsector heeft in de afgelopen decennia een aanzienlijke transformatie ondergaan. Traditionele bouwmethoden, die soms decennia standhielden, maken nu plaats voor innovatieve benaderingen die de industrie efficiënter, duurzamer en concurrerender maken. Bouw Innovatie Management speelt een cruciale rol in het aansturen van deze veranderingen en het stimuleren van vooruitgang in de bouwsector. Dit artikel duikt dieper in wat Bouw Innovatie Management is en waarom het van vitaal belang is voor de toekomst van de bouw.

De Noodzaak van Bouw Innovatie

De bouwsector is historisch gezien een van de minst innovatieve sectoren geweest. Veel bouwprojecten vertrouwden op traditionele methoden en materialen, wat resulteerde in hoge kosten, langdurige projecten en negatieve milieu-impact. Het besef dat er dringend behoefte is aan innovatie in de bouw heeft geleid tot de opkomst van Bouw Innovatie Management.

Bouw Innovatie Management is het proces van het identificeren, evalueren en implementeren van innovatieve praktijken, technologieën en processen binnen de bouwsector. Het omvat een breed scala aan aspecten, waaronder:

 • Technologische Vooruitgang; Moderne technologieën, zoals Building Information Modeling (BIM), drones en geavanceerde constructie-apps, hebben de manier waarop projecten worden gepland, ontworpen en beheerd ingrijpend veranderd. Deze tools stellen professionals in staat om nauwkeuriger te werken, communicatie te verbeteren en projectkosten te verlagen.
 • Duurzaamheid; De bouwsector is een van de grootste veroorzakers van milieuproblemen. Innovaties op het gebied van duurzaamheid omvatten het gebruik van hernieuwbare materialen, energie-efficiënte ontwerpen en groene bouwmethoden. Bouw Innovatie Management speelt een sleutelrol bij het bevorderen van deze duurzame praktijken.
 • Veiligheid; Veiligheid op de bouwplaats is van het grootste belang. Nieuwe technologieën, zoals slimme helmen en veiligheidssensoren, hebben het mogelijk gemaakt om de veiligheid van bouwvakkers aanzienlijk te verbeteren en ongevallen te verminderen.
 • Projectbeheer; Moderne projectbeheerpraktijken en software stellen projectleiders in staat om projecten beter te plannen, te volgen en bij te sturen. Dit resulteert in kortere doorlooptijden en lagere kosten.
 • Samenwerking; Bouwprojecten vereisen vaak de samenwerking van verschillende belanghebbenden, zoals architecten, ingenieurs, aannemers en leveranciers. Innovatief management bevordert effectieve samenwerking en kennisdeling tussen deze partijen.

Het Belang van Bouw Innovatie Management

Bouw Innovatie Management is van cruciaal belang om verschillende redenen:

 • Efficiëntie en Kostenreductie: Innovatieve bouwmethoden en technologieën verminderen de projectkosten en verkorten de doorlooptijden. Dit resulteert in aanzienlijke besparingen voor bouwbedrijven en opdrachtgevers.
 • Duurzaamheid: De bouwsector draagt in grote mate bij aan milieuproblemen. Door duurzame praktijken te omarmen, kan de industrie bijdragen aan een groenere toekomst.
 • Veiligheid: Het gebruik van innovatieve veiligheidstechnologieën vermindert het aantal ongevallen op bouwplaatsen en beschermt het welzijn van werknemers.
 • Concurrentievoordeel: Bouwbedrijven die innovatie omarmen, zijn beter gepositioneerd om concurrerend te blijven in een snel veranderende markt.

Hoe Bouw Innovatie Management te Implementeren

Het implementeren van Bouw Innovatie Management vereist een proactieve aanpak. Het begint met het identificeren van de meest relevante innovaties voor een specifiek project of organisatie. Dit kan betrekking hebben op de selectie van nieuwe technologieën, duurzame praktijken, of verbeterde projectbeheerprocessen. Vervolgens is het essentieel om deze innovaties op een gestructureerde en gecontroleerde manier te introduceren, met inachtneming van mogelijke risico’s en uitdagingen.

Daarnaast moet er aandacht zijn voor het creëren van een cultuur van innovatie binnen de organisatie, waarbij medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe ideeën aan te dragen en te experimenteren met nieuwe benaderingen.

Conclusie

Bouw Innovatie Management is de drijvende kracht achter de transformatie van de bouwsector. Door innovatie te omarmen, kan de bouwsector efficiënter, duurzamer en veiliger worden. Organisaties en professionals in de bouw moeten actief streven naar het identificeren en implementeren van innovaties om een concurrerend voordeel te behalen en de toekomst van de bouwsector vorm te geven.

Drie fasen van een succesvolle digitale transformatie

De meeste digitale transformaties ondervinden moeilijkheden. Verschillende onderzoeken van academici en analisten geven aan dat het percentage digitale transformaties dat niet aan de oorspronkelijke doelstellingen voldoet varieert van 70% tot 95%. Toch staat digitale transformatie al minstens tien jaar bovenaan de bedrijfsagenda en vertoont geen tekenen van vertraging.

Waarom is de digitale transformatie zo moeizaam
 1. Wanneer bedrijven hun doelstellingen bepalen, heeft men de neiging om te optimistisch te zijn in de verwachtingen van zowel de timing als de reikwijdte van de uitkomst.
 2. Men geeft Prioriteit aan technologie ontwikkeling boven gebruikersacceptatie.
 3. Geen zorgvuldige overgang tussen het oude naar het nieuwe.

Er is een digitale leercurve; Men moet eerst leren lopen voordat er gerent kan worden. Om een digitale transformatie te laten slagen, moet men zich bewust zijn van deze leercurve. Deze leercurve bestaat uit drie fasen.

De drie fasen bieden verschillende mogelijkheden voor organisatorisch leren. De eerste twee fasen, modernisering en bedrijfsbrede transformatie, zijn gericht op het hervormen van het bestaande bedrijf. De laatste fase gaat over het creëren van nieuwe diensten en het blootleggen van nieuwe bronnen van waarde.

Modernisering (stap één) gaat over het vereenvoudigen en digitaliseren van bestaande processen en functies. Voor operations kan het gaan om het verbinden van producten en het digitaal re-engineeren van kernprocessen. Voor employee experience kan het gaan om het automatiseren van HR-processen of het bieden van een selfserviceportal voor medewerkers.

Transformeren deze digitale programma’s de organisatie? Hoogstwaarschijnlijk niet. Deze fase wordt vaak ondergewaardeerd maar is erg belangrijk. Net als de fundering van een huis maakt het de organisatie digitaal sterker en slimmer. Het biedt ook redelijk snel rendement dat kan leiden tot complexere digitale investeringen. En het is een geweldige kans voor de organisatie om haar digitale mogelijkheden te verbeteren.

Bedrijfsbrede transformatie (stap twee) is een complexe veranderingsinspanning tussen waardeketens, Voor operations kan het een internet-of-things-toepassing zijn voor assetmanagement of het automatiseren van engineerings processen. Voor de werknemerservaring kan het gaan om het institutionaliseren van agile werkmethoden of het opzetten van een cultuur van continu leren en bijscholen.

Zijn dit transformationele inspanningen? Absoluut. Traditionele organisatorische silo’s op één lijn brengen, goede bestuursmodellen opzetten, nieuwe talenten toevoegen, etc. zijn essentieel.

Bedrijfsbrede transformaties zijn meestal gericht op het verbeteren van bestaande operaties. Maar als ze succesvol zijn, openen ze vaak nieuwe kansen voor waardecreatie, bijvoorbeeld door nieuwe klanten te bereiken of nieuwe efficiënte manieren te vinden om activiteiten te runnen. Bedrijfsbrede transformaties zijn multifunctioneel en complex, maar zijn verplichte leerfasen op weg naar volwassenheid van digitale transformatie.

Het creëren van nieuwe diensten (stap drie) gaat over het vergroten van de bestaande dienstverlening of het creëren van nieuwe inkomstenlijnen. Bijvoorbeeld het gebruik maken van gegevens en analyses om de operationele prestaties van producten of systemen nauwkeurig te voorspellen.

Dit zijn echte transformaties omdat ze de bestaande processen, structuren en capaciteiten van de organisatie uitdagen. Maar ook nieuwe manieren van werken vereisen. Leiderschap is de sleutel, omdat het gaat om de overgang van het bestaande operatiemodel naar het nieuwe. Vaak vereist deze fase ook het heroverwegen van de grenzen van de organisatie wanneer deze van traditionele lineaire toeleveringsketens naar ecosystemen gaat. Het vereist een hoge mate van volwassenheid op het gebied van digitale transformatie.

digitale transformatie

Door de digitale volwassenheid van uw organisatie te vergroten door middel van de leercurve van de digitale transformatie, vergroot u uw kansen op succes.

Circulair Ontwerp, Hoe je het creatieve proces heroverweegt en je inzet voor duurzaamheid

Circulair ontwerpen gaat hand in hand met de circulaire economie, die zich inzet voor hergebruik van producten en het loslaten van het paradigma van gebruiken en weggooien. Het uiteindelijke doel van circulair ontwerpen is het beschermen van het milieu.

Het concept van de circulaire economie ontstond in de jaren tachtig als tegenhanger van de lineaire economie – dat van het wegwerpparadigma – toen men zich begon te realiseren dat dit systeem van productie en consumptie, gebaseerd op de overexploitatie van eindige natuurlijke hulpbronnen, in toenemende mate onhoudbaar werd voor de planeet. Tegenwoordig is deze vorm van economie in opmars en kan ze een sleutelrol spelen in de strijd tegen klimaatverandering.

De MacArthur Foundation, een van de belangrijkste pleitbezorgers van het circulaire model, omschrijft het als “een alternatief dat probeert te herdefiniëren wat groei is, met voordelen voor de samenleving als geheel en vooral voor het milieu”. Het is gebaseerd op verschillende principes , maar een van hen benadrukt het belang van het verminderen van vervuilingsniveaus en afval door ontwerp. Dit is waar het concept van circulair ontwerp om de hoek komt kijken.

Circulair ontwerpen richt zich op het creëren van producten en diensten voor de circulaire economie, vandaar de zeer nauwe samenhang. De sleutel ligt in het heroverwegen van het proces vanaf het begin, zodat materie, net als biologische processen zelf, een regeneratieve levenscyclus heeft voor de duurzaamheid van de planeet, d.w.z. het wordt herhaaldelijk nuttig door te worden gerepareerd, hergebruikt, gerecycled of getransformeerd.

Principes van Circulair ontwerp

Volgens Tim Brown, uitvoerend directeur van het Amerikaanse ontwerpbureau IDEO en een vooraanstaand voorstander van Design Thinking, houdt circulair ontwerpen in dat producten en hun componenten vanaf het begin worden ontworpen met een circulaire mentaliteit. In het geval van een brug zou het bijvoorbeeld zijn om vanaf het begin na te denken over hoe de prefab liggers te recyclen, zodat ze op verschillende manieren kunnen worden hergebruikt als de levensduur kunstwerk voorbij is.

Volgens The Circular Design Guide, een initiatief van de MacArthur Foundation in samenwerking met IDEO, zijn de principes van circulair ontwerpen:

Begrijpen
Leer meer over verschillende circulaire ontwerpoplossingen en krijg een beter begrip van hoe je van lineair naar circulair denken kunt gaan.

Definiëren
Formuleer een uitdaging, vind kansen voor circulariteit, of je nu een project start of een bestaand project herziet, en stel doelen.

Maken
Gebruikersbehoeften begrijpen, ideeën uitwisselen, concepten ontwikkelen, tastbaar maken door prototypes te bouwen en testen om ervan te leren.

Toepassen
Breng het concept op de markt om feedback te verzamelen waarmee het product of de dienst kan evolueren en de nodige veranderingen kan genereren.

Een inzet voor circulair ontwerpen heeft een aantal voordelen die uiteindelijk een impact hebben op het welzijn van het milieu:

 • Minimaliseert het verbruik van hulpbronnen en de productie van afval. Het is net zo belangrijk om duurzame materialen te kiezen als om het verbruik van energie, water en andere hulpbronnen die tijdens de fabricage en het daaropvolgende gebruik worden gebruikt, evenals de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen.
 • Optimaliseert productie en logistiek. Het idee is om tijdens deze processen de uitstoot van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk te verminderen, bijvoorbeeld door nabijheidscriteria op te nemen in de keuze van leveranciers.
 • Verlengt de gebruiksduur van producten. In tegenstelling tot de cultuur van geprogrammeerde veroudering, die bijzonder schadelijk is voor het milieu, kiest dit type ontwerp voor duurzame en resistente materialen.
 • Het vergroot het bewustzijn van duurzaamheid. Producten die op deze manier zijn ontworpen, worden steeds meer gevraagd door een samenleving die betrokken is bij de bescherming van de biodiversiteit en de strijd tegen de opwarming van de aarde.
Circulair en klimaatneutraal in 2030

Het consortium van Movares, KplusV en Alba Concepts helpt Rijkswaterstaat de komende jaren met heldere, haalbare adviezen en implementatie, zodat we gezamenlijk de schouders zetten onder deze enorme opgave. Zo behalen we de doelstellingen van Rijkswaterstaat om in 2030 circulair te werken en klimaatneutraal te zijn. RWS neemt hiermee de koploperpositie in en is een voorbeeld voor anderen in de transitie naar de circulaire economie.

Bronnen: Movares, Iberdrola

Back To Top