BIM Advies

Building Information Modeling van Data naar Inzicht

Met Building Information Modeling verandert de manier waarop  in de  infra wordt ontworpen, gebouwd en beheerd.  BIM-oplossingen helpen u informatie om te zetten in inzicht, en zakelijke waarde te leveren bij elke stap in het proces.

Faalkosten maken naar schatting circa 20 procent van de totale bouwkosten uit. Een groot gedeelte hiervan zijn structurele (te voorkomen) kosten. Door de onzekere (financiële) tijd wordt de druk op kostenverlaging en procesverbetering steeds groter om onderscheidend te zijn in de markt. Men zoekt de oplossing op de plek waar de meeste verspilling is weg te nemen: extern en in afstemming en samenwerking met andere partijen. Op uiteenlopende wijze hebben organisaties binnen en buiten de bouw de handen ineengeslagen om ‘samen’ meer waarde te creëren dan ‘alleen’ mogelijk was.

Building Information Modeling in het centrum van de aandacht

BIM staat momenteel in het centrum van de aandacht. Het idee achter het concept van Building Information Modeling is dat het gebouw als Digitaal Prototype wordt opgebouwd in de computer. Waarbij gebouwelementen met hun eigenschappen, relaties en afhankelijkheden parametrisch worden vastgelegd. Op basis van een BIM model is betere consistentie en coördinatie mogelijk. Daardoor worden faalkosten verminderd. Tevens zijn inhoudelijk koppelingen mogelijk met; kostencalculatie, sterkteberekeningen, planningssoftware en hoogwaardige visualisatietoepassingen.

BIM is Samenwerken

BIM vereist samenwerken in de hele keten, van ontwerp tot oplevering, en is nadrukkelijk meer dan een 3D tekenprogramma. Om de werkmethodiek en de technologie te kunnen benutten, is het belangrijk dat BIM centraal staat in het ontwerpproces.

Samenwerken tussen organisaties en mensen in organisaties is een middel om een bepaald doel of resultaat te behalen. De gehanteerde definitie van samenwerken zegt iets over de verwachtingen die een organisatie heeft van samenwerken met een andere organisatie. Samenwerken lijkt zo eenvoudig, iedereen kent het woord en kent de mogelijkheden zonder de exacte inhoud te weten. Het valt niet mee om onder woorden te brengen wat samenwerken, is of voor de projectorganisatie doet.

Daarnaast gaat er in de niet verre toekomst veel veranderen in de bouw

  • De gebouwde omgeving wordt steeds complexer. Dit stelt hoge eisen aan de samenwerking, de organisatie van het bouwproces en de beheersing van de informatiestromen.
    BIM kan hier een belangrijke rol bij spelen.
  • Daarnaast maakt BIM ‘projectmanagement’ mogelijk. Informatie van het gebouw wordt centraal opgeslagen en kan gedurende de hele levenscyclus van een gebouw geraadpleegd worden, een uitkomst bij het onderhoud en de renovatie van projecten.
  • Omdat bij BIM ontwerp en management geïntegreerd zijn, zijn in het bijzonder grote veranderingen in de rol van de ontwerper te verwachten.

Indien partijen besluiten om in een project samen te werken op basis van een BIM, dan zullen die partijen een specificatie moeten overeenkomen die de uitgangspunten bevat om de digitale samenwerking te laten slagen. Indien een opdrachtgever met zijn opdrachtnemers in het kader van een project wenst te communiceren op basis van Bouwwerk Informatie Model, dan zal die opdrachtgever naar verwachting een voorschrift opnemen als onderdeel van de overeenkomst. Voor meer informatie neem contact op met Erik van Eck

 

Building information Modeling is een proces.  Sterker nog, momenteel is het voor veel bedrijven een veranderproces. Dat geldt ook voor u, de architect, de Ingenieur, de aannemer en toeleverancier. We hebben er allemaal mee te maken.

Met Building Information Modelling krijgen wij continu te maken met verandering en innovatie. Dit is een gegeven en een natuurlijk proces. De tijd van “houden zoals het is” bestaat niet meer. Het vraagt van het ontwerpbureau een andere kijk op veranderen en creativiteit en durf om buiten de gebaande paden te treden. Op zich hoeft veranderen helemaal niet ingewikkeld te zijn; het is spannend, verrassend en geeft nieuwe energie. Vaak gaat het echter niet helemaal vanzelf en zijn er ook tegenwerkende krachten.