BIM Advies

Building Information Modeling van Data naar Inzicht

Met Building Information Modeling verandert de manier waarop  in de  infra wordt ontworpen, gebouwd en beheerd.  BIM-oplossingen helpen u informatie om te zetten in inzicht, en zakelijke waarde te leveren bij elke stap in het proces.

Faalkosten maken naar schatting circa 20 procent van de totale bouwkosten uit. Een groot gedeelte hiervan zijn structurele (te voorkomen) kosten. Door de onzekere (financiële) tijd wordt de druk op kostenverlaging en procesverbetering steeds groter om onderscheidend te zijn in de markt. Men zoekt de oplossing op de plek waar de meeste verspilling is weg te nemen: extern en in afstemming en samenwerking met andere partijen. Op uiteenlopende wijze hebben organisaties binnen en buiten de bouw de handen ineengeslagen om ‘samen’ meer waarde te creëren dan ‘alleen’ mogelijk was.

Building Information Modeling in het centrum van de aandacht

BIM staat momenteel in het centrum van de aandacht. Het idee achter het concept van Building Information Modeling is dat het gebouw als Digitaal Prototype wordt opgebouwd in de computer. Waarbij gebouwelementen met hun eigenschappen, relaties en afhankelijkheden parametrisch worden vastgelegd. Op basis van een BIM model is betere consistentie en coördinatie mogelijk. Daardoor worden faalkosten verminderd. Tevens zijn inhoudelijk koppelingen mogelijk met; kostencalculatie, sterkteberekeningen, planningssoftware en hoogwaardige visualisatietoepassingen.

Informatie over BIM in de Infra

Building information Modeling is een proces.  Sterker nog, momenteel is het voor veel bedrijven een veranderproces. Dat geldt ook voor u, de architect, de Ingenieur, de aannemer en toeleverancier. We hebben er allemaal mee te maken.

Met Building Information Modelling krijgen wij continu te maken met verandering en innovatie. Dit is een gegeven en een natuurlijk proces. De tijd van “houden zoals het is” bestaat niet meer. Het vraagt van het ontwerpbureau een andere kijk op veranderen en creativiteit en durf om buiten de gebaande paden te treden. Op zich hoeft veranderen helemaal niet ingewikkeld te zijn; het is spannend, verrassend en geeft nieuwe energie. Vaak gaat het echter niet helemaal vanzelf en zijn er ook tegenwerkende krachten.

BIM Info BLOG

Digital Engineering is de kunst van het creëren en integreren van gegevens

Digital engineering is de kunst van het creëren, vastleggen en integreren van gegevens met behulp van een digitale vaardigheden. Specialisten van BAM Infraconsult gebruiken steeds vaker geavanceerde technologieën om gegevens vast te leggen en ontwerpen te maken in een gedigitaliseerde

Digital design is algoritmisch denken

Parametrisch ontwerp is een proces gebaseerd op algoritmisch denken.  Parameters die de relatie tussen ontwerpintentie en ontwerprespons definiëren, coderen en verduidelijken. Parametrisch ontwerp maakt gebruik van de relatie tussen elementen om het ontwerp van complexe geometrieën en structuren te manipuleren en te ‘informeren’. 

Succesvolle BAM Dynamo Hackathon

Afgelopen maandag 20 en dinsdag 21 januari organiseerde BAM Infraconsult de eerste wereldwijde BAM Dynamo Hackathon 2020. Een event waarbij BAM-ontwerpers uit verschillende landen hun slimme hoofden bij elkaar steken om binnen korte, vastgestelde tijd tot een creatieve oplossing te

Systems Engineering en BIM vullen elkaar aan

Het belang van SE bij het BIM Ontwerp BIM en Systems Engineering vullen elkaar aan. SE is een gestructureerde specificatie- en ontwerpmethode. Het  heeft tot doel structuur te geven aan en inzicht te verschaffen in de complexiteit van het te realiseren project.

Parametrisch ontwerpen, Wat is dat

Parametrisch ontwerpen is een proces waarbij op basis van data of relaties tussen onderdelen een ontwerp kan worden gegenereerd. Ook voor de infra biedt dit talloze mogelijkheden. Het concept is niet nieuw, maar neemt in de bouw de laatste jaren

BIM level 2; Bent u er klaar voor?

BIM Level 2 is nu een vereiste voor alle nieuwe  overheidsprojecten in het Verenigd Koninkrijk De Engelse overheid heeft de UK BIM Taskforce gevraagd om een groeimodel voor BIM te maken, een BIM Maturity model. In de UK is bouwen met

Samenwerken in het Ontwerpproces

Goed samenwerken is de sleutel tot succes, dat weten we allemaal. Maar voordat u verder leest, laat het eerste woord van deze alinea nog eens bewust tot u doordringen. Dat er wordt samengewerkt is evident, maar of dat ook goed

Wat doet een BIM manager

Dit is een vraag die gesteld wordt door vele Project Managers & Tendermanagers betrokken bij grote projecten wanneer ze hun projectteam gaan samenstellen. In een notendop: Een BIM manager is een ervaren professional die, de BIM processen, het beleid, de

Geïntegreerde contractvormen en BIM

Het bouwproces wordt ingewikkelder doordat steeds meer partijen zich ermee bezig houden. Bouwwerken moeten technisch, functioneel en economisch voldoen aan steeds meer en strengere eisen. De beheersbaarheid van deze complexiteit is noodzaak. Geïntegreerde contractvormen bieden uitkomst. In een innovatief bouwproces

Waardevol ontwerpen

Net als bij veel andere beroepen, moeten ook adviseurs innoveren en inspelen op nieuwe ontwikkelingen om hun bestaansrecht te behouden. Een manier om uitdagingen in de bouw om te zetten naar kansen is ‘Value Engineering’ (VE): In plaats van direct

BIM Informatie video

Autodesk BIM for Infrastructure 5D BIM for infrastructure with NavisWorks, Civil 3D and MS Project AutoCAD Civil 3D and Navisworks Transportation Demonstration InfraWorks 360 Introduction          

Van BIM naar Virtual Reality

Modewoorden van dit jaar in de GWW-sector zijn toch wel “Mixed, Augmented en Virtual Reality”, zoals BIM dat enkele jaren geleden was. De verschillende ’reality’s’ worden te pas en te onpas ingezet. Dat is goed. Maar wat mag men nu

BIM Producten en Standaarden

Voor het toepassen van Bouwwerk Informatie Management (BIM) ontwikkeld RWS producten die het mogelijk maken om actuele, betrouwbare en complete informatie tussen bouwpartners uit te wisselen. bim-standaarden Informatieleveringsspecificatie (ILS) In de ILS, onderdeel van het contract tussen opdrachtgever en -nemer, is

BIM Boeken

Er zijn een aantal goede BIM boeken op de markt die het concept van BIM ‘klip en klaar’ uitleggen.  hieronder staan een aantal aanraders. The BIM Management Handbook Auteur: David Shepherd Taal: Engels An authoritative and practical road map for

Wat is Building Information Modeling

Met Building Information Modeling (BIM) verandert de manier waarop  infrastructuur wordt ontworpen, gebouwd en beheerd. BIM oplossingen helpen u informatie om te zetten in inzicht, en zakelijke waarde te leveren bij elke stap in het proces. Faalkosten maken naar schatting circa 20