Digital Engineering is de kunst van het creëren & integreren van gegevens

Specialisten gebruiken steeds vaker geavanceerde technologieën om gegevens vast te leggen in een gedigitaliseerde omgeving. Digital engineering stelt ontwerpers in staat om mogelijkheden te verkennen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen in een virtuele omgeving. Hoewel 3D/4D-modellen worden beschouwd als de meest begrijpelijke vorm van digital engineering, zijn het de ‘gegevens achter het model’ die het venster openen naar enorme mogelijkheden en kansen. Tijdens de ontwerpfase kan de informatie worden gebruikt om de gegevens te manipuleren zodat er meerdere varianten kunnen worden ontwikkeld.

Bim Info Blog

Het BIM Informatie BLOG voor de Infra sector. Hier kunt u vele artikelen vinden over en gerelateerd aan BIM

Read more

Parametrisch ontwerpen

Parametrisch ontwerpen is een proces waarbij op basis van data of relaties tussen onderdelen een ontwerp kan worden gegenereerd.

Read more

De BIM manager

In een notendop: Een BIM manager is een ervaren professional die, de BIM processen, het beleid, de technologie en de mensen aanstuurt!

Read more

Actuele ontwikkelingen

Hoe houdt u alle ontwikkelingen binnen engineering bij? De digitalisering en de koppeling tussen de virtuele wereld en de realiteit wordt steeds belangrijker. Ontwikkelingen als BIM technologie, augmented reality, IoT en artificial intelligence veranderen de sector ingrijpend. Lees het in het BIM Info Blog

Digital Twin

Het is de verwachting dat digital twins productieprocessen gaan veranderen en innovatie versnellen.

Inzicht in Innovatie

Als ik de mensen had gevraagd wat ze wilden, dan hadden ze gezegd: "Snellere paarden". Henry Ford

Parametrisch ontwerp,

De 3e Industriële Revolutie?

Technologische trends en ideeën voor de bouwsector in 2022

Technologische ontwikkelingen maken de weg vrij voor digitale transformatie in de bouwsector. Tegenwoordig zijn er talloze voorbeelden van hoe technologie een revolutie teweegbrengt in deze sector. Technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) helpen bouwbedrijven om hun productiviteit te optimaliseren. Het is daarom belangrijk voor bouwbedrijven om op de hoogte te blijven van de nieuwste technologische trends in de bouwsector. In deze blog bekijken we enkele van de meest opwindende trends in bouwtechnologie in 2022. Maar laten we eerst eens kijken naar wat de oorzaak is van de digitalisering in de bouw?

Recente Blog Posts

Lees hier de laatste BIM Artiklelen

Drie fasen van een succesvolle digitale transformatie

De meeste digitale transformaties ondervinden moeilijkheden. Verschillende onderzoeken van academici en analisten geven aan dat het percentage digitale transformaties dat niet aan de oorspronkelijke doelstellingen voldoet varieert van 70% tot 95%. Toch staat digitale transformatie al minstens tien jaar bovenaan de bedrijfsagenda en vertoont geen tekenen van vertraging.

Waarom is de digitale transformatie zo moeizaam

 1. Wanneer bedrijven hun doelstellingen bepalen, heeft men de neiging om te optimistisch te zijn in de verwachtingen van zowel de timing als de reikwijdte van de uitkomst.
 2. Men geeft Prioriteit aan technologie ontwikkeling boven gebruikersacceptatie.
 3. Geen zorgvuldige overgang tussen het oude naar het nieuwe.

Er is een digitale leercurve; Men moet eerst leren lopen voordat er gerent kan worden. Om een digitale transformatie te laten slagen, moet men zich bewust zijn van deze leercurve. Deze leercurve bestaat uit drie fasen.

De drie fasen bieden verschillende mogelijkheden voor organisatorisch leren. De eerste twee fasen, modernisering en bedrijfsbrede transformatie, zijn gericht op het hervormen van het bestaande bedrijf. De laatste fase gaat over het creëren van nieuwe diensten en het blootleggen van nieuwe bronnen van waarde.

Modernisering (stap één) gaat over het vereenvoudigen en digitaliseren van bestaande processen en functies. Voor operations kan het gaan om het verbinden van producten en het digitaal re-engineeren van kernprocessen. Voor employee experience kan het gaan om het automatiseren van HR-processen of het bieden van een selfserviceportal voor medewerkers.

Transformeren deze digitale programma’s de organisatie? Hoogstwaarschijnlijk niet. Deze fase wordt vaak ondergewaardeerd maar is erg belangrijk. Net als de fundering van een huis maakt het de organisatie digitaal sterker en slimmer. Het biedt ook redelijk snel rendement dat kan leiden tot complexere digitale investeringen. En het is een geweldige kans voor de organisatie om haar digitale mogelijkheden te verbeteren.

Bedrijfsbrede transformatie (stap twee) is een complexe veranderingsinspanning tussen waardeketens, Voor operations kan het een internet-of-things-toepassing zijn voor assetmanagement of het automatiseren van engineerings processen. Voor de werknemerservaring kan het gaan om het institutionaliseren van agile werkmethoden of het opzetten van een cultuur van continu leren en bijscholen.

Zijn dit transformationele inspanningen? Absoluut. Traditionele organisatorische silo’s op één lijn brengen, goede bestuursmodellen opzetten, nieuwe talenten toevoegen, etc. zijn essentieel.

Bedrijfsbrede transformaties zijn meestal gericht op het verbeteren van bestaande operaties. Maar als ze succesvol zijn, openen ze vaak nieuwe kansen voor waardecreatie, bijvoorbeeld door nieuwe klanten te bereiken of nieuwe efficiënte manieren te vinden om activiteiten te runnen. Bedrijfsbrede transformaties zijn multifunctioneel en complex, maar zijn verplichte leerfasen op weg naar volwassenheid van digitale transformatie.

Het creëren van nieuwe diensten (stap drie) gaat over het vergroten van de bestaande dienstverlening of het creëren van nieuwe inkomstenlijnen. Bijvoorbeeld het gebruik maken van gegevens en analyses om de operationele prestaties van producten of systemen nauwkeurig te voorspellen.

Dit zijn echte transformaties omdat ze de bestaande processen, structuren en capaciteiten van de organisatie uitdagen. Maar ook nieuwe manieren van werken vereisen. Leiderschap is de sleutel, omdat het gaat om de overgang van het bestaande operatiemodel naar het nieuwe. Vaak vereist deze fase ook het heroverwegen van de grenzen van de organisatie wanneer deze van traditionele lineaire toeleveringsketens naar ecosystemen gaat. Het vereist een hoge mate van volwassenheid op het gebied van digitale transformatie.

Door de digitale volwassenheid van uw organisatie te vergroten door middel van de leercurve van de digitale transformatie, vergroot u uw kansen op succes.

Waarom is Teamwork essentieel?

Als eenling is het ontzettend lastig om succesvol projecten te draaien. Ook al ‘weet je alles’. Je hebt altijd collega’s nodig om jouw opdracht tot een goed einde te brengen. Het belang van samenwerken kan niet genoeg benadrukt worden! Het is echter moeilijk om een ​​groep individuen als team te laten acteren.

Tijdens het industriële tijdperk, toen de meeste banen werden vertegenwoordigd door mensen op een productielijn die de hele dag één ding deden, was teamwerk niet zo belangrijk als het nu is. In de huidige kenniseconomie hebben de meeste van onze banen te maken met interactie met anderen. Het vermogen om als individu en samen met uw collega’s tegelijkertijd te presteren als een team is de sleutel tot groei en succes.

Steve Jobs veranderde het hele levenspatroon met zijn innovatieve en creatieve geest. Echter….,zonder zijn team van hardwerkende professionals zouden zijn innovaties niet in de handen van zoveel mensen zijn gekomen. In feite is teamwerk essentieel om de doelen van een organisatie te bereiken.

Vijf redenen vatten het belang van teamwork samen:

 1. Teamwork motiveert loyaliteit op de werkvloer. Het motiveert medewerkers om elkaar te helpen, steunen en harder te werken. Je doet het immers samen…. je staat er niet alleen voor.
  Het individu redeneert vanuit zijn of haar eigen referentiekader. Een team redeneert vanuit het geheel . Daarom, wanneer een teamwerkomgeving niet wordt aangemoedigd, kan dit veel uitdagingen opleveren bij het bereiken van de algemene doelen en doelstellingen. Dit creëert een omgeving waarin medewerkers zich concentreren op het promoten van hun eigen prestaties en het concurreren met hun collega’s. Dit kan uiteindelijk leiden tot een ongezonde en inefficiënte werkomgeving.
Loyaliteit werknemers met sprongen gestegen - CHRO.nl
 1. Teamwork biedt verschillende perspectieven en feedback. Goede samenwerkstructuren bieden uw organisatie een diversiteit aan gedachten, creativiteit, perspectieven, kansen en probleemoplossende benaderingen. Een goede teamomgeving stelt individuen in staat om gezamenlijk te brainstormen, wat op zijn beurt hun succes vergroot om problemen op te lossen en efficiënter en effectiever tot oplossingen te komen.

 1. Teamwork zorgt voor verbeterde efficiëntie en productiviteit. Wanneer u teamwerkstrategieën gebruikt, wordt u efficiënter en productiever. Dit komt omdat het de werklast kan verdelen, de druk op individuen vermindert en ervoor zorgt dat taken binnen een bepaald tijdsbestek worden voltooid. Het zorgt er ook voor dat doelen beter haalbaar zijn en verbetert de optimalisatie van prestaties. Niet onbelangrijk: Het verbetert de werktevredenheid.
 2. Teamwork biedt goede leermogelijkheden. Door in een team te werken, kunnen we leren van elkaars fouten. Je bent in staat toekomstige fouten te voorkomen en nieuwe concepten te leren van meer ervaren collega’s. Bovendien kunnen individuen hun vaardigheden uitbreiden van nieuwere collega’s.
 3. Teamwork bevordert synergie op de werkplek. Wederzijdse ondersteuning, gedeelde doelen, samenwerking en aanmoediging zorgen voor synergie op de werkplek. Hierdoor kunnen teamleden een groter gevoel van voldoening voelen. Zijn ze collectief verantwoordelijk voor de behaalde resultaten en voeden ze individuen met de prikkel om op hogere niveaus te presteren. Wanneer teamleden zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheden en rollen zullen teamleden worden gedreven om dezelfde visie, waarden en doelen te delen.

Parametrisch ontwerpen, Wat is dat

Parametrisch ontwerpen is een proces waarbij op basis van data of relaties tussen onderdelen een ontwerp kan worden gegenereerd. Ook voor de infra biedt dit talloze mogelijkheden. Het concept is niet nieuw, maar neemt in de bouw de laatste jaren een enorme vlucht

Grasshopper, Dynamo, visueel programmeren. Je komt het overal tegen maar wat houdt dit precies in? Heeft dit iets met BIM te maken? Wat betekent dit voor het ontwerpproces. Hebben wij er wat aan in onze organisatie? En kunnen wij dit ook?

parametrisch ontwerpen kan beter worden aangeduid als ‘parametrisch en associatief ontwerpen’. In deze blog wordt verder alleen de term ‘parametrisch ontwerpen’  gebruikt.  Associatief betekent dat er relaties (bewerkingslogica) tussen de parameters bestaan. Wat Parametrisch Ontwerpen bijzonder maakt, is dat de Ontwerper niet alleen de parameters maar ook deze bewerkingslogica expliciet moet definiëren (modelleren).

Dit betekent feitelijk dat parametrisch ontwerpen precies gaat doen wat de Ontwerper wil want hij/zij heeft het zelf gedefinieerd. De software is geen ‘black box’ meer die zijn interne werking verbergt; de ontwerper kan precies zien wat er gebeurt en als hij/zij niet tevreden is, wordt het aangepast

Er zijn vier motieven om een parametrisch model op te zetten:

Vormgeving; Bij complexe vormen, zoals dubbelgekromde vlakken of andere sferische constructies, kan een parametrisch model helpen om snel een 3D-model te genereren.

Productie; Bij een hoge mate van herhaling van dezelfde soort berekeningen, kunnen parametrische modellen het productieproces versnellen. Vooral als er ook automatisch hoeveelheden, Rapporten, ontwerptek. of andere deliverables worden gegenereerd.

Optimalisatie; Constructies waarvoor een volledig parametrisch model is gemaakt, zijn vaak geschikt voor optimalisatiestudies. Evolutionaire algoritmes worden ingezet om efficiëntere optimalisaties uit te voeren. Galapagos van Grasshopper is een voorbeeld van een dergelijk algoritme

Flexibiliteit; Het bieden van flexibiliteit is waardevol tijdens het ontwerpproces. Aan het begin van een ontwerpproces is nog veel onduidelijk. Een parametrisch model is handig bij veranderingen. Als er wijzigingen optreden, hoeven dezelfde handelingen niet opnieuw te worden uitgevoerd.

Parametrisch ontwerpen disruptief?

“Weer aan het spelen met je spaghetti-modellen?”
Dat hoor je nog wel eens als er weer een parametrisch model op het scherm staat, opgezet in Dynamo of Grasshopper. Wel zien wij nog enige terughoudendheid voor toepassing van parametrisch ontwerpen in de projecten. Dit wordt mede veroorzaakt doordat naast gebruik van een nieuwe technologie, parametrisch ontwerpen ook een andere werkwijze vraagt.
Parametrisch ontwerpen kan leiden tot een verschuiving van werkzaamheden, van herhaaldelijk repetitief werk naar meer tijd voor integrale afstemming.

Huidige businessmodellen en verdienmodellen zullen daarbij gaan veranderen. Worden we betaald om een ontwerp te leveren, voor elke variant die we maken, of voor het inzicht in ontwerpkeuzen en voor de toegevoegde waarde van ons advies? Dit zal een verschuiving zijn naar meer hoogwaardig advies waarbij de kwaliteit van de oplossing, bijdrage of besparing aan het ontwerp telt in plaats van een vergoeding voor het leveren van enkel de eerste oplossing.

Wat is de meerwaarde

 • Het proces is accuraat, er wordt exact voldaan aan vooraf gegeven regels;
 • het levert constante kwaliteit, zonder menselijke fouten;
 • modellen kunnen worden hergebruikt in andere projecten;
 • verschillende ontwerpoplossingen kunnen worden verkend en inzichtelijk gemaakt, onder meer door simulatie;
 • de relatieve prestatie ten opzichte van alternatieven kan worden gekwantificeerd;
 • oplossingen kunnen worden geoptimaliseerd;
 • het geeft flexibiliteit voor het ontwerpproces, er kan worden geanticipeerd op wijzigingen;
 • ontwerpvrijheid word behouden;
 • het proces wordt efficiënter: minder inzet, verkorting van doorlooptijd.

Heb je nog wel een creatief ontwerpproces wanneer je een parametrisch model gebruikt?

Natuurlijk! Wanneer u begint, is het heel belangrijk dat u weet wat u met het ontwerp wilt bereiken. Data op zichzelf heeft geen betekenis. U moet er waardes aan toekennen. Vervolgens versterkt het parametrisch model het creatieve proces door te laten zien hoeveel er binnen de gestelde randvoorwaarden mogelijk is. Vaak is dat veel meer dan u zelf zou bedenken. Gedurende het proces kunt waardes toevoegen en aanpassen. Zo wordt het model steeds verfijnder, totdat u uitkomt bij het gewenste resultaat.

Back To Top