Digital Engineering is de kunst van het creëren & integreren van gegevens

Specialisten gebruiken steeds vaker geavanceerde technologieën om gegevens vast te leggen in een gedigitaliseerde omgeving. Digital engineering stelt ontwerpers in staat om mogelijkheden te verkennen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen in een virtuele omgeving. Hoewel 3D/4D-modellen worden beschouwd als de meest begrijpelijke vorm van digital engineering, zijn het de ‘gegevens achter het model’ die het venster openen naar enorme mogelijkheden en kansen. Tijdens de ontwerpfase kan de informatie worden gebruikt om de gegevens te manipuleren zodat er meerdere varianten kunnen worden ontwikkeld.

Bim Info Blog

Het BIM Informatie BLOG voor de Infra sector. Hier kunt u vele artikelen vinden over en gerelateerd aan BIM

Read more

Parametrisch ontwerpen

Parametrisch ontwerpen is een proces waarbij op basis van data of relaties tussen onderdelen een ontwerp kan worden gegenereerd.

Read more

De BIM manager

In een notendop: Een BIM manager is een ervaren professional die, de BIM processen, het beleid, de technologie en de mensen aanstuurt!

Read more

Actuele ontwikkelingen

Hoe houdt u alle ontwikkelingen binnen engineering bij? De digitalisering en de koppeling tussen de virtuele wereld en de realiteit wordt steeds belangrijker. Ontwikkelingen als BIM technologie, augmented reality, IoT en artificial intelligence veranderen de sector ingrijpend. Lees het in het BIM Info Blog

Digital Twin

Het is de verwachting dat digital twins productieprocessen gaan veranderen en innovatie versnellen.

Inzicht in Innovatie

Als ik de mensen had gevraagd wat ze wilden, dan hadden ze gezegd: "Snellere paarden". Henry Ford

Parametrisch ontwerp,

De 3e Industriële Revolutie?

BIM level 2; Bent u er klaar voor?

Succesvol samenwerken als team. Ja, dat willen we allemaal wel, maar… hoe zorg je nou dat er écht succesvol wordt samengewerkt? De bouw is een dynamische bedrijfstak, waarin veel specialisten werkzaam zijn. Gezien de scherpe concurrentie staan de prijzen onder druk. Bouwbedrijven die nu en in de toekomst goed willen presteren, moeten alle zeilen bijzetten om hun efficiency te verhogen, faalkosten terug te dringen en algemene kosten te beheersen.

Recente Blog Posts

Lees hier de laatste BIM Artiklelen

Circulair ontwerpen, meerwaarde in de infra

Afgelopen vakantie ben ik samen met mijn gezin op fietsvakantie geweest door ons mooie landje. Even het ‘hoofd leegmaken’ en de tijd nemen om na te denken over zaken die er echt toe doen…. Zo kwam ik via de Nederlandse natuur uit bij circulariteit.

Nu de coronacrisis dagelijks voorpaginanieuws is, lijken andere problemen in het verleden te liggen. Toch zijn het stikstofdossier, de PFAS-normering en de klimaatdoelen nog niet van tafel. Circulair werken kan ook bijdragen aan de reductie van CO2-emissies.

 Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken. Dat betekent: werken zonder nog afval te produceren.

Wat is circulariteit?

Van alle grondstoffen is slechts een beperkte voorraad aanwezig op aarde. Zo is bijvoorbeeld 75% van de beschikbare olie inmiddels gewonnen. Bovendien brengt het winnen van grondstoffen veel vervuiling met zich mee. Dat moet anders!

Wat is circulair bouwen?

We spreken van circulair bouwen als bij de totstandkoming van een project zo min mogelijk nieuwe grondstoffen worden gebruikt en zo min mogelijk vervuiling plaatsvindt. Men kijkt hierbij naar de gehele keten en dus niet alleen naar de materialen die gebruikt worden. Van ontwerp, tot bouw, tot exploitatie van het project. En juist in de ontwerpfase kunnen wij als Movares onze meerwaarde profileren.

Principes van circulair bouwen

Bij circulair bouwen komt veel kijken. De gehele keten wordt namelijk zo circulair mogelijk ingericht. Toch is het samen te vatten in onderstaande principes.

  • Maak zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke en herbruikbare bronnen
  • Eindige bronnen dienen zo efficiënt mogelijk toegepast te worden
  • Gebruikte materialen dienen bij een eventuele sloop hergebruikt te kunnen worden
  • Verder zijn energiebesparing en duurzaamheid belangrijke kenmerken. In een ideale situatie moet een project bijvoorbeeld onderhoudsvriendelijk ontworpen worden, in zijn geheel herbruikbaar zijn en zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie.

Nederlandse voorbeelden

Hoe ziet circulair bouwen er in de praktijk uit? Ondanks dat we nog aan het begin van de curve staan, zijn er toch al enkele bijzondere projecten in de maak of reeds voltooid. Enkele voorbeelden van Nederlandse bodem:

  • Brugbedieningscentrum Swettehûs in Leeuwarden wordt gebouwd zonder het gebruik van nieuwe grondstoffen en wordt volledig zelfvoorzienend op het gebied van energie.
  • Circulair viaduct bij Kampen  Het viaduct is circulair: zo is er geen afval, zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig en worden gebruikte grondstoffen op de meest hoogwaardige manier opnieuw benut. Dit is het eerste betonnen viaduct in Nederland dat zo is gebouwd. Daar zijn ook een aantal waardevolle lessen geleerd. Lees ze eens door. Erg interessant.

Digital engineering: wat is het en waarom moet je erover weten

Digitale engineering zal een revolutie teweegbrengen in de engineeringindustrie. Dit zal leiden tot betere resultaten en prestaties gedurende de hele levenscyclus van een project.

Al eeuwenlang ontwerpen ingenieurs projecten zoals bruggen en kantoorgebouwen. Momenteel worden er steeds vaker digitale project gemaakt. Naast het fysieke. Een digital twin welke een interactief, real-time model project is.

een onderdeel van digital engineering is het opbouwen van de gegevens die een digital twin ‘vormen en informeren’. Net zoals een software-ingenieur een programma produceert, ontwikkelen digitale ingenieurs een BIM. Een digitale weergave van een fysiek project dat gegevens bevat over het ontwerp, de constructie en de toekomstige functie. Vanaf het begin van de engineering worden deze gegevens op een gestructureerde wijze gecreëerd en vastlegt. Dit kan alleen als er goed wordt samengewerkt met de partners in het project.

Digital engineering omvat het opbouwen van de gegevens die een digitale tweeling vormen en informeren

BIM is een ongelooflijk nuttige techniek omdat het architecten en ingenieurs in staat stelt om de prestaties van een ontwerp te testen voordat het wordt gebouwd. Maar ook de prestaties van een asset gedurende de hele levenscyclus te optimaliseren.

Maar digital engineering omvat ook dronebeelden, augmented en virtual reality, internet of things-sensoren, geavanceerde bouwmaterialen en zelfs kunstmatige intelligentie en machine learning. Samen met BIM kunnen deze technologieën worden gebruikt om een digitale tweeling te informeren en ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig de realtime kenmerken van zijn fysieke tegenhanger vertegenwoordigt.

Naarmate deze digitale technologieën en mogelijkheden toenemen en verbeteren, hebben ingenieurs nieuwe vaardigheden nodig om er ten volle van te profiteren. Met andere woorden, digitale ingenieurs zullen zowel traditionele technische vaardigheden als software-engineeringkennis hebben, inclusief kennis van 3D-modellering en data-wetenschappelijke technieken, en hoe ze kunnen worden toegepast op engineeringprojecten.

Teams bouwen

Gezien hoe moeilijk het is om een ervaren civiel, structureel of WTB ingenieur te worden, is een enorme hoeveelheid talent en vastberadenheid nodig om al deze extra vaardigheden te verwerven. Als zodanig zijn individuen met volledige beheersing van digitale engineering zeldzaam. In feite is het waarschijnlijker dat een team van mensen met verschillende vaardigheden samenkomt om digitale engineering te leveren.

Deze teams zullen effectief moeten samenwerken met honderden adviseurs, ontwerpers, onderaannemers en andere belanghebbenden om een asset en zijn digitale tweeling te produceren. Het hele proces genereert een enorme hoeveelheid gegevens die moeten worden vastgelegd en opgeslagen; gegevens die afkomstig kunnen zijn uit een breed scala aan traditionele en niet-traditionele bronnen, waaronder papieren documenten en verschillende technologische systemen.

Prestaties beheren

Tijdens de levensduur van een kantoorgebouw zullen de eigenaren een hele reeks bedrijven en individuen inschakelen om het te onderhouden en te exploiteren, van conciërges die de plaats schoon houden tot onderhoudsteams die de lichten aan houden. Dit alles valt onder de vlag van facilitair beheer. En digital twins zullen een revolutie teweegbrengen in de manier waarop de sector werkt door een dynamisch, realtime model te bieden van de milieu- en operationele prestaties van een asset.

Waarom is dit belangrijk? Stel je voor dat een apparaat dat verborgen is achter een muur plotseling stopt met werken. De enige manier waarop onderhoudsteams erachter kunnen komen wat er mis is, is door die muur af te breken en er een kijkje achter te nemen. Maar met een digital twin tot hun beschikking, kunnen ze precies zien wat het probleem is en de beste manier beoordelen om het op te lossen zonder de constructie van het gebouw te hoeven verstoren, wat een enorme tijd- en kostenbesparing is.

Deze mogelijkheid om precies te zien wat er gebeurt in een fysiek project is afhankelijk van iets dat een semantisch gegevensmodel wordt genoemd, dat eenvoudig de “betekenis” van de gegevens en de relaties tussen hen vastlegt. Met andere woorden, als je de ontwikkeling van een digital twin op een doordachte manier benadert in de loop van het ontwerp- en bouwproces, in plaats van er alleen gegevens in te gooien, hebben facilitaire managementteams een zinvol digitaal model om naar te verwijzen zodra ze het beheer van een asset overnemen.

Het proces van het vastleggen en opslaan van deze gegevens begint wanneer een asset nog maar een idee is. Het is het begin van een ‘rode draad’ van informatie die dwars door de levenscyclus van een project loopt, een draad die groeit en meer strengen verzamelt totdat het de heft en het gewicht van een digitale tweeling ontwikkelt. Alleen een open, gebruiksvriendelijk platform kan al deze strengen met succes vastleggen en weven. En dit is, hoe dan ook, de sleutel tot het ontsluiten van alles wat digitale engineering te bieden heeft.

bron: N. Doughty

Voordelen van digital engineering

In het licht van de groeiende vraag van klanten worden de doorlooptijden in de huidige WTB Engineering korter, wat de druk op ingenieursbureaus en hun werknemers opstapelt. Daarom is het cruciaal dat bedrijven snel nieuwe kansen grijpen om processen te optimaliseren voor de toekomst van werktuigbouwkundig ontwerp. Het toepassen van Digital engineering kan u hierbij helpen

Wat is digital engineering en wat is de invloed ervan op mij als werktuigbouwkundig ingenieur?

Na jaren worstelen met de theorie en concepten, nemen bedrijven nu steeds meer aspecten op in hun bedrijfsvoering en het dagelijkse werk van hun werknemers. Het gaat niet om het in één keer digitaliseren van het engineerinsproces, maar om de overgang naar het digitale tijdperk, ‘stap voor stap’.

Maar is onze Engineering  niet al digitaal? 3D data en CAD zijn immers al onmisbaar.

Dankzij de innovatieve bekwaamheid van ingenieurs heeft de WTB sector altijd trends opgepikt of zelfs ingesteld. Maar digital engineering is veel meer dan alleen CAD- en 3D-data gebruiken als een soort eilandoplossing. Het biedt mogelijkheden voor netwerkingenieurs en hun projecten – veel verder dan wat momenteel voor projectengineering gebeurt.

Is de potentiële verhoging van de procesefficiëntie echt de nodige investeringen in waard?

De term “Digital engineering” schrikt mensen soms af, omdat ze vaak niet volledig begrijpen wat het in de praktijk betekent voor hun bedrijf. Elk ingenieursbureau bedrijf komt tot een andere conclusie over welke strategie en maatregelen voor hen passend en kosteneffectief zijn.

U hoeft niet altijd een masterplan te bedenken om aanzienlijke verbeteringen aan te brengen en meer efficiëntie te bereiken. Alleen al het kiezen van de juiste partner en het integreren van kleine, geschikte tools helpt vaak om op efficiënte wijze praktische voordelen te halen uit digitalisering. En gezien het tekort aan WTB Ingenieurs , kun je simpelweg geen prijs zetten op de toegevoegde waarde die wordt behaald door zorgvuldig doordachte integrale processen te implementeren.

Waar moeten werktuigbouwkundigen nog meer op letten met betrekking tot die punten?

Het gebruik van de huidige opties die beschikbaar zijn door middel van digitalisering om individuele processen te combineren en aan te passen, is geen zeker succes. Bedrijven moeten een bewuste strategische beslissing nemen voordat ze kunnen genieten van de voordelen die we hebben besproken. Dit is waar werknemers een sleutelrol spelen – ze moeten aan boord worden gebracht en aan boord worden gehouden, omdat hun werkprocessen zullen veranderen. Senior managers moeten deze veranderingen en ontwikkelingen volgen om de bijbehorende kansen en risico’s te beoordelen.

In de kern gaat digital engineering over het efficiënt koppelen van standaardprocessen.

Vooral de kansen moeten heel duidelijk worden gemaakt aan de medewerkers. De kern van dit alles is digital engineering het efficiënt koppelen van standaardprocessen. De bespaarde tijd stelt werknemers in staat om zich te concentreren op taken die waarde toevoegen, zoals het daadwerkelijke ontwerp- en engineeringwerk. Als bedrijven erin slagen om dergelijke voordelen duidelijk te communiceren, staan werknemers automatisch meer open voor veranderingen die van invloed zijn op gevestigde processen.

Wat is de beste manier om digital engineering binnen een bedrijf te communiceren?

Vanuit het perspectief van een medewerker betekent het efficiënt koppelen van standaardprocessen uiteindelijk dat hij geen onnodige repetitieve taken meer hoeft uit te voeren. Het item Engineeringtool biedt bijvoorbeeld slimme functies voor het automatiseren van talloze stappen in 3D-engineering. Een ander belangrijk aspect is de digitale overdracht van gegevens binnen de procesketen, waardoor de omslachtige taak van het opnieuw invoeren van gegevens met de hand wordt geëlimineerd, zoals bij het bestellen van componenten voor een constructie.

Bovendien neemt het automatisch overdragen van gegevens het risico weg dat werknemers deze verkeerd invoeren. Ondanks duidelijke voordelen, is het belangrijk om ook te praten over de voordelen die digital engineering het bedrijf biedt. Uiteindelijk betekent dat transparant zijn als het gaat om het communiceren van het belang van een digitaliseringsstrategie voor de toekomst van het bedrijf – en dus voor de veiligheid van de banen van werknemers.

Hoe gaat digital engineering in de toekomst de WTB processen precies verbeteren?

De WTB sector van de toekomst zal niet alleen gebaseerd zijn op het klassieke concept van de ontwerp en bouwen, maar zal meer gaan richting ‘voorspellend onderhoud en installatieoptimalisatie’. Het hebben van constante toegang tot een back-up online archief met de volledige projectgeschiedenis. Real-time coördinatie met de opdrachtgever bieden hierbij een meerwaarde om het businessmodel verder te ontwikkelen. Digitalisering kan het voor meerdere ingenieurs ook aanzienlijk gemakkelijker maken om aan dezelfde projecten samen te werken en projectinformatie gemakkelijk online met de klant te delen.

Back To Top